PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde

  1. Krizni štab Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde preporučuje i poziva sve građane da, ukoliko primjete da neka osoba koja je pod zdravstvenim nadzorom ne poštuje mjere kućne izolacije, iste prijave nadležnim institucijama, koji će dalje poduzeti zakonom predviđene mjere.