Potpisani ugovori za asfaltiranje četiri putna pravca

U zgradi Gradske uprave Grada Goražda danas su potpisana četiri veoma značajna ugovora o ustupanju radova na asfaltiranju putnih pravaca na području grada Goražda.

Riječ je o ugovorima koji se se odnose na asfaltiranje putnih pravaca Berič – Prisojnica – Cerovnjak, Sadba – Bukova ravan, Sadba – Žigovi i Suhodol – Poratak – Zaimov do.

Ugovore u ime Grada Goražda, kao naručioca, sa direktorom firme GORAŽDEPUTEVI d.d. Midhatom Okovićem, potpisao je gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 99.013,24 KM,  a izvođač radova se obavezuje da će izvršiti ugovorene poslove u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao. Sredstva za realizaciju projekta obezbijedili su Grad Goražde i Vlada BPK, s tim da su asfaltiranje putnog pravca Suhodol – Poratak – Zaimov do sufinansirali Grad Sarajevo i Općina Centar Sarajevo.

 

Govoreći o danas potpisanim ugovorima gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović u izjavi za medije je istakao – ”Riječ je o asfaltiranju četiri putna pravca u mjesnim zajednicama Berič, Sadba i Ilovača, a radi se o značajnim putevima za ove mjesne zajednice i njihove stanovnike i mislim da su projekti opravdani. Ovom prilikom se zahvaljujem Ministarstvu privrede BPK-a koje je najveći iznos obezbijedilo, a također i Općini Centar i Gradu Sarajevu koji su sufinansirali asfaltiranje putnog pravca Suhodol – Poratak – Zaimov do. Ukupna vrijednost je 100.000,00 s tim da će Grad Goražde imati obavezu da angažuje nadzor.”

 

Obzirom da je Vlada BPK-a sufinansirala asfaltiranje pomenutih putnih pravaca današnjem potpisivanju ugovora prisustvovao je ministar za privredu BPK-a Goražde Mensad Arnaut koji je u izjavi za medije naglasio – ”U sklopu programa Ministarstva za privredu BPK-a za 2019/2020 godinu predviđena su sredstva na kodu kapitalni transferi nižim nivoima vlasti u sklopu kojeg je raspisan javni poziv na koji je aplicirala Gradska uprava Grada Goražda sa tri projekta odnosno asfaltiranje putnih pravaca Berič – Prisojnica – Cerovnjak, Sadba – Bukova ravan i Sadba – Žigovi što im je i odobreno. Ono što je cilj ovog Ministarstva i Vlade BPK-a obzirom da znamo kakvo je stanje lokalnih nekategorisanih puteva na prostoru BPK-a jeste da na ovaj način ulažući u putnu infrastrukturu pomažemo našim građanima u ruralnim djelovima.”