Uskoro počinje realizacija Programa zapošljavanja djece šehida

S obzirom da je javni poziv Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za odobravanje novčane pomoći na ime nabavke udžbenika učenicima srednjih škola čiji roditelji imaju status pripadnika boračke populacije na prostoru Bosansko – podrinjskog kantona Goražde bio otvoren do 02.septembra 2020.godine, zbog nedovoljnog broja aplikanata u ministarstvu su donijelu odluku da rok za podnošenje aplikacija produže za još sedam dana.

Prema riječima ministra Edina Aganovića, u odnosu na prošlu godinu kada su to pravo ostvarila 32 korisnika, ove godine sredstva za ovu namjenu izdvojena su u iznosu od 5.000 KM. On je ovom prilikom pozvao sve pripadnike boračke populacije da ukoliko ispunjavaju uslove javnog poziva na adresu ministarstva dostave svoje aplikacije.

„ Vodeći se činjenicom da je početak nove školske godine prolongiran, mi smo odlučili da produžimo javni poziv za još sedam dana, dakle, do kraja slijedeće sedmice. Ta praksa bila je i ranije da sedmicu prije početka školske godine i sedmicu kada krene školska godina traje javni poziv. Novčanu pomoć za nabavku udžbenika, u maksimalnom iznosu od 167, 04 KM, mogu ostvariti pripadnici boračke populacije čija ukupna novčana primanja, uključujući i primanja po osnovu socijalne i boračko-invalidske zaštite, ne prelaze iznos od 464,00 KM ili pedeset posto prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u prethodnoj godini. Kako bi ostvarili ovo pravo jedan od uslova je da aplikanti, ukoliko su koristili ovo pravo prošle godine, da su ispunili obavezu vraćanja udžebnika u školsku biblioteku“-ističe ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović.

Ministar Aganović najavio je i realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2020.godini. Za realizaciju programa saglasnost je dala i Vlada BPK Goražde.

„Iako je Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde u svom budžetu za 2020.godinu planiralo sredstva za realizaciju programa, pojavom pandemije COVID-19 stavljen je moratorij na te aktivnosti, ali će se one na svu sreću u ovoj godini realizirati.Na osnovu potpisanog Sporazuma između Vlade BPK Goražde, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva za boračka pitanja i Službe za zapošljavanje BPK Goražde, za realizaciju Programa će biti izdvojeno 75.000 KM. Prema evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde, nezaposleno je oko 60 djece iz porodica šehida i poginulih boraca. Od tog broja, petnaest je sa visokom stručnom spremom, a programom je predviđeno sufinansiranje zapošljavanja za pet osoba sa visokom stručnom spremom na period od godinu dana, te devet sa srednjom školskom spremom na period od šest mjeseci. Ovom prilikom pozvao bih poslodavce, da se prijave na javni poziv koji će biti objavljen uskoro i uzmu učešće u realizaciji ovog programa kako bi što više djece iz porodica šehida i poginulih boraca dobilo priliku na zaposlenje“, kazao je ministar Aganović.

 

www.bpkg.gov.ba