Kantonalnoj bolnici Goražde odobreno 50.000 KM za nabavku mamografa; data saglasnost školama za nabavku informatičke opreme učenicima slabijeg imovnog stanja

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 64.redovnoj sjednici odobrila je 50.000 KM za sufinansiranje Projekta „ Nabavka mamografa za potrebe RTG službe u JZU Kantonalna bolnica Goražde“.

Sredstva nabavku mamografa odobrena su nakon provedenog javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje nabavke medicinske i dijagnostičke opreme neophodne za normalno funkcionisanje javnih zdravstvenih ustanova s područja BPK, sa ekonomskog koda Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2020.godinu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Vlada je usvojila incijativu Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice te zadužila sekretara Vlade da u saradnji sa ovim ministarstvom postupi prema zaključcima Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH vezanog za posljedice djelovanja epidemije koronovirusa, snažnije provode preporuke o preventivnim mjerama, s ciljem promocije, prevencije i zaštite stanovništva od širenja COVID -19 na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Usvojen je takođe i Program utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2020. godinu u iznosu od 30.000 KM. Cilj ovog programa je jačanje uloge javno-zdravstvenih djelatnosti kroz osiguranje i jačanje osnovnih javno-zdravstvenih funkcija koje doprinose i omogućavaju prevenciju bolesti i promociju zdravlja, kao i provođenje higijensko-epidemiološke zaštite stanovništva.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, odnosno osnovnim i srednjim školama s područja BPK-a Goražde za pokretanje procedure za nabavku informatičke opreme učenicima osnovnih i srednjih škola slabijeg imovinskog stanja za praćenje online nastave. Kao što je poznato, sredstva za nabavku ove informatičke opreme u iznosu od 30.000 KM obezbijeđena su sa namjenskog „covid“ računa Vlade s ciljem ublažavanja posljedica stanja nesreće i biće vrijedna pomoć roditeljima koji nisu bili u mogućnosti svojoj djeci obezbijediti uslove za praćenje online nastave.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost Direkciji za ceste BPK-a Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača( otvoreni postupak) za izvođenje radova na modernizaciji dijela regionalnog puta R448 ul. Sarajevska u procijenjenoj vrijednosti od 249.000 KM bez PDV-a. Modernizacijom ove dionice obezbijedit će se sigurniji i lakši pristup lokalitetu Šišeta i spomen obilježju Rorovi, istaknuto je tim povodom.

U istoj vrijednosti, 249.000 KM , planirana su sredstva za izvođenje radova na asfaltiranju dijela regionalnog puta R 448a Osanica- Ilovača-Prača dionica Čemerničko Vrelo-Zorovići. Za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje ovih radova saglasnost Vlade dobila je Direkcija za ceste.

Premijeru BPK-a Goražde odobreno je potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na redovnom ( ljetnom) održavanju regionalnog puta R 448a Osanica- Ilovača- Prača za 2020. godinu sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde, u vrijednosti od 106.563 KM.

Javno preduzeće ceste Federacije BiH odobrilo je licenciranom osoblju Direkcije za ceste BPK Goražde obavljanje poslova kontrole dimenzija, osovinskog opterećenja i ukupne mase vozila na magistralnim cestama M5 i M20 sa umjerenom prenosnom osovinskom vagom u periodu do 31.12. ove godine, što će kako je istaknuto, omogućiti kontolu teretnih vozila i na cestama u nadležnosti ovog preduzeća.

Vlada je danas odobrila novčana sredstva za rad boračkih populacija za juni, kao i sredstva za posjetu porodici poginule doktorice Dušice Vujasić.

Usvojene su odluke o odobravanju drugog dijela novčanih sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida BPK-a Goražde, te petog i šestog dijela novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde za 2020. godinu.

Islamska zajednica u BiH-Goraždansko muftijstvo dobilo je finansijsku podršku Vlade BPK za projekt izgradnje musalle- dovišta na Presjeci u iznosu od 3.000 KM, a Medžlis Islamske zajednice Ustikolina 2.000 KM za sanaciju puta na Presjeci.

Finansijsku podršku dobio je i Sindikat penzionera, Podružnica BPK-a Goražde, kao i Udruženje „Stari zanati“ Goražde.

U okviru današnje sjednice,Vlada je usvojila rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Ustikolina“ u Ustikolini, te predsjednika i članova Skupštine JP „Bosansko-podrinjske šume“ Goražde. Usvojen je takođe i zaključak o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine ovog preduzeća.

Na kraju sjednice, Vlada je usvojila program i finansijski plan obilježavanja 18.septembra, Dana oslobođenja, Dana Bosansko-podrinjskog kantona i Grada Goražde.

www.bpkg.gov.ba