Cikotić: 5.930 migranata se nalazi u prihvatnim centrima

Služba za poslove sa strancima je 20. septembra registiriala 6.101 migranta, rekao Cikotić

U Sarajevu je počela sjednica Predstavičkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Nenad Nešić, poslanik DNS-a, pitao je kakva je situaicja sa migrantskom krizom i šta Vijeće ministara poduzima po tom pitanju.

Odgovor mu je dao ministar sigurnosti Selmo Cikotić.

Kako je rekao, od ukupnog broja migranata koji se trenutno nalaze u BiH, a 20. septembra Služba za poslove sa strancima registiriala ih je 6.101, od tog broja njih 5.930 nalazi se u privremenim centrima.

– Postoji koordinacijsko tijelo koje djeluje kao operativni štab, ono s policijskim  agencijama koordinira o kontroli ulaska i kretanja migranata. Ostvaruje komunikaciju s međunarodnim organizacijama, pomažu finansijski i stručno, kaže Cikotić.  

Također, je naveo da je u toku ažuriranje plana aktivnosti i mjera za efikasno upravljanje migrantskom krizom, a ključni izazovi su “vezani za jačanje institucija države i ravnomjernu raspodjelu migrantske krize”.

Sljedeći fokus je, kako je naveo, na što kvalitetnijem zatvaranju istočne granice.

– Vijeće ministara BiH donijelo je odluku da se primi 300 pripadnika, odnosno 250 policajca i 50 mlađih inspektora granične policije. Nadam se da će to doprinijeti u zaštiti granice kao i materijalno tehnička podrška od EU u smislu dronova, termalnih kamera – rekao je Cikotić.

Naglasio je da je potrebno urediti sistem identificiranja migranata.

– U regionu mi jedini vršimo biometrisjku identifikaciju, manje od jedan posto migranata ima bilo kakvu identifikacijsku informaciju iz zemlje porijekla. Odbacuju i ne nose dokumente. Potrebno je podići nivo instituta azila. S pravosudinim sistemom urediti procesuiranje migranata, jer imamo porast krivičnih djela – tvrdi Cikotić.

Neophodno je i pojačati saradnju sa institucijama EU, i na pragu smo da realiziramo neke od sporazuma readmisije migranata. Prije dvije sedmice Vlada Pakistana je izrazila želju za potpisivanje sporazuma o readmisiji – rekao je Cikotić. 

Avaz