Uspješna saradnja na pružanju pomoći najosjetljivijim kategorijama stanovništva

JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde ostvaruje veoma dobru saradnju sa organizacijom World Vision BIH koja posredstvom ureda u Goraždu, kontinuirano pruža pomoć i podršku kako licima u stanju socijalne potrebe, tako i tehničkoj podršci i poboljšanju uslova rada zaposlenih u Centru.

U periodu pandemije izazvane Covid 19, od strane organizacije World Vision Centru je donirana zaštitna oprema (odjela, maske, rukavice i dezinfikaciona sredstva), koja je uposlenim u datom momentu bila od izuzetne važnosti i omogućila iim nesmetan rad u skladu sa epidemiološkim mjerama.

Posljednja donacija koja je ispručena (obuća za djecu uzrasta od 0 – 12 mjeseci) bit će distribuirana majkama/porodiljama koje nisu u radnom odnosu, a koje se nalaze na evidenciji ove Ustanove.

” Zahvaljujemo se organizaciji World Vision BiH na uspješnoj saradnji i pružanju pomoći najosjetljivijim kategorijama stanovništva, kao i poboljšanju uslova rada JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i nadamo se da će se naša saradnja nastaviti i u narednom periodu”- riječi su direktorice Centra za socijalni rad BPK-a Goražde Sanele Zec.

www.bpkg.gov.ba