Riječ po riječ 1.10.2020. Tema: Aktuelna situacija u BPK Goražde