Isporučena stočna hrana jednoj od najvećih farmi na prostoru BPK

Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Mensad Arnaut posjetio je danas jednu od najvećih farmi na prostoru našeg kantona SPP „DEA“ u vlasništvu Enise Dedović čija se farma, koja broji oko 40 krava, nalazi u naselju Lastavice kod Goražda.

Povod posjete je isporuka stočne hrane koju je ovom poljoprivrednom proizvođaču iz Direkcije robnih rezervi dodijelila Vlada BPK Goražde putem resornog ministarstva.

Radi se o 400 kg stočnog brašna i 320 mljevenog žita koje će prema riječima vlasnika farme biti od velikog značaja za potrebe ishrane stoke u predstojećem zimskom periodu.

Ovom prilikom razgovarano je i o problematici sa kojom se susreću poljoprivredni proizvođači , a kako je istaknuto, Ministarstvo za privredu BPK Goražde će i dalje pratiti aktivnosti u poljoprivredi te pružati podršku poljoprivrednicima, u skladu sa finansijskim mogućnostima u budžetu BPK Goražde.

www.bpkg.gov.ba