Sigurnosne dozvole razlog SIPA-inog pretresa Ministarstva sigurnosti BiH

Pripadnici SIPA-e su tri sata boravili u Ministarstvu sigurnosti. Komisija za odlučivanje po žalbama sigurnosnih dozvola, čija je nadležnost utvrđena odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, bila je predmet provjera. Sve je povezano sa oduzimanjem sigurnosnih dozvola pripadnicima policijskih agencija.

Obavještajno-sigurnosna agencija BiH je prema zakonu nadležna za izdavanje sigurnosnih dozvola, uz ostalo i pripadnicima svih policijskih agencija. Osobe kojima je odbijen zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima mogu u roku od 15 dana nakon dostavljanja rješenja uložiti žalbu.

Tu nastupa Komisija za odlučivanje po žalbama sigurnosnih dozvola u čijem sastavu su Ismail Sarić iz Ministarstva sigurnosti, Martina Gudelj iz Ministarstva pravde, Milijana Simić iz Ministarstva odbrane, Muriz Druškić iz OSA-e, Radmila Zeljaja iz SIPA-e i Irina Neuman kao sekretar Komisije.

“Došli smo u situaciju, a toga su mnogi svjesni, da se istražuju ljudi, a ne krivična djela!” stoji u anonimnom dopisu koji je Klix.ba dobio, u kojem se aludira da su se godinama odabirali podobni ljudi, pozicionirajući ih na važne funkcije.

Kako saznajemo, mnogi policijski službenici su na taj način ostali bez posla, a da uopšte nisu saznali razloge zbog kojih im je onemogućen pristup tajnim podacima bez kojeg ne mogu raditi.

klix