Info pult Udruženja Seka: „Pravedan tretman žene žrtve nasilja u sistemu – pravo i potreba“

Udruženje žena „Seka“  Goražde u saradnji sa Centrom za ženska prava iz Zenice danas je u gradu na Drini organiziralo promociju inicijative „ Osoba od povjerenja“ koju u okviru projekta „Pravedan tretman žene žrtve nasilja u sistemu – pravo i potreba“,  provodi zenički centar.

Na informativno-edukativnom  pultu u ulici Zaima Imamovića građanima Goražda dijelili su promotivni materijal, kako bi ih upoznali sa ovom inicijativom čiji je cilj  uvođenje Instituta „Osoba od povjerenja“.

„ Mi danas na ovaj način informišemo javnost o samoj inicijativi ali širimo  i poruku nenasilja. Uvođenje Instituta „Osoba od povjerenja“ u sistem zaštite od nasilja u porodici znači da će se žrtvama nasilja, najčešće ženama, obezbjediti prilagođen, lakši i nrži pristup institucijama i pravima. S druge strane. Za institucije sistema, centre za socijalni rad, policiju, tužilaštva, sudove i druge subjekte to će značiti prevazilaženje problema u radu koji su uzrokovani neinformisanošću žrtava“ – pojasnila je koordinatorica projekta u UŽ „Seka“ Emina Delahmet.

Naglasila je da se ova incijativa provodi u gradovima širom BiH

„ Inicijativa je dobila i podršku od ministarstva pravde FBiH i još se samo čeka da se zvanično uvede u Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH. Uvođenjem Instituta „Osoba od povjerenja“ u Zakon, žrtva bi imala pravo da uz sebe ima osobu koja će joj dati snagu da prijavi krivično djelo i da joj bude podrška prilikom komuniciranja sa institucijama te da osnaži žrtvu“ – precizirala je Delahmet.

Centar ženskih prava Zenica je 13. Oktobra ove godine ministarstvu pravde FBiH predao inicijativu sa prijedlogom teksta za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, uvođenjem Instituta „Osoba od povjerenja“. Inicijativa je rezultat dvogodišnjeg predanog istraživačkog i konsultativnog rada članica Centra i ekspertne radne grupe.

Promocija inicijative u Goraždu organizirana je u okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.