CIK utvrdio rezultate Lokalnih izbora u BiH, ali ne za Srebrenicu i Doboj

Politički subjekti mogu podnositi zahtijeve za ponovno brojanje glasova. Te zahtjeve primat ćemo 6.,7. i 8. decembra

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas održala je hitnu sjednicu sa na kojoj je utvrdila konačne rezultate lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini.

– Nakon završenih aktivnosti centra za brojanje prijedlog je da se donese odluka o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine i to za 64 općinska vijeća u FBiH, 55 skupština općina u RS, 119 načelnika općina u BiH, 14 gradskih vijeća u FBIH, 6 skupština gradova u RS, 21 gradonačelnika u BiH i Skupštinu Brčko Distrikta u BiH – pojašnjeno je.

Istaknuto je da za načelnika općine Srebrenica i skupštinu općine, te gradonačelnika grada Doboja i skupštinu grada Doboja rezultati će biti utvrđeni naknadnom odlukom po sticanju uvjeta za utvrđivanje izbora.

Predsjednik CIK-a BIH Željko Bakalar kazao je da će rezultati biti dostupni na web stranici CIK-a.

– Politički subjekti mogu podnositi zahtijeve za ponovno brojanje glasova. Te zahtjeve primat ćemo 6.,7. i 8. decembra. Dakle od sutra tri dana je rok za podnošenje zahtjeva. Oni će se dostavljati putem faks aparata CIK-a, elektronskom poštom ili osobno u sjedišti CIK-a u Sarajevu – istakao je Bakalar.

Dodao je da CIK BIH naređuje ponovno brojanje ukoliko se utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH.

– Naredbe će biti objavljivane na web stranici CIK-a BiH – pojasnio je Bakalar.

Prema njegovim riječima, CIK BiH je dobio i preliminarni izvještaj u kojima su aktivnosti brojanja glasova putem pošte, otsustva, nepotvrđenih glasačkih listića, mobilnih timova, posebnih COVID mobilnih timova i glasova koji su stigli putem DKP-ova.

– Što se tiče DKP-ova moram da iskažem željenje što pošta iz Minhena do dana potvrđivanja rezultata nije stigla u glavni centar za brojanje, sve ostale pošiljke su brojanje. ALi mi danas moramo da utvrdimo rezultate. Što se tiče mobilnih timova, mi ovdje imamo cifru koja uključuje i redovne mobilne timove i one COVID. Podaci se odnose na sve soim Srebrenice i Doboja, brojano je ukupno 21.596 listića. Nepotvrđenih je bilo 5.034, otsustva 1.684 i pošte 51.232 listića. Želim da napomenem da je naš glavni centar za brojanje radio i dodatne aktivnosti u procesu anuliranja zlouporaba koje smo imali u procesu registracije – istakao jhe Bakalar.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenula je postupak utvrđivanja odgovornosti izbornih administracija u Srebrenici i Doboju. Zaključke je podržalo šest članova CIK-a, dok je jedan bio protiv.

Dakle, CIK je na današnjoj sjednici utvrdio konačne rezultate Lokanih izbora, ali ne i za Doboj i Srebrenicu, gdje se pokazalo da je bilo određenih malverzacija u izbornom procesu.

avaz