Glavnom centru za brojanje naređuje se brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz osam osnovnih izbornih jedinica i to, Cazin, Bihać, Teslić, Bosanski Novi, Kakanj, Tuzla, Foča (FBiH) i Vareš, po kandidatima unutar liste pojedinih političkih subjekata za nivo vlasti općinsko vijeće/skupština opštine, odnosno gradsko vijeće, saopćeno je iz CIK-a.

Ponovna brojanja će se obaviti danas u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra) sa početkom u 12.00 sati.

Naredba će biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja, saopćeno je iz CIK-a.

Dodaju da Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.