16 dana aktivizma protiv rodnozasnovanog nasilj

Centar za socijalni rad Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) i Udruženje žena ”Seka” danas su u Goraždu organizirali uličnu akciju kako i ukazali na potrebu svakodnevne borbe protiv nasilja u porodici.

Ni obilna kiša ih nije spriječila u namjeri da putem  info pulta građanima dijele promotivne letke ”Isključimo nasilje zajedno”, dok je deset mladih volonterki organizacije World Vision na platou spomenika ubijenoj djeci Goražda izvelo performans kako bi ukazale na potrebu još snažnije borbe protiv nasilja.

Akcija je rezultat aktivnosti Koordinacionog tijela za zaštitu, prevenciju i sprečavanje nasilja na području BPK Goražde, finansijski je podržan od Gender centra FBiH a upriličen je u okviru globalne kampanje ”16 dana aktivizma protiv rodnozasnovanog nasilja.

” “ Isključimo nasilje, zaustavimo nasilje, zaštitimo žrtvu od nasilja I pomozimo joj profesionalno I ljudski – samo su neke od poruka koje šaljemo danas. Uz podjelu letaka željeli smo građane  informisati kome se može obratiti žrtva, ko treba da se pobrine za nju I koja prava ona ima. Žrtva koja se obrati u instituciju ili organizaciju za pomoć treba da se sretne sa profesionalncem koji će je razumjeti, uvažavati I pružiti zaštitu” – kazala je predsjedncia UŽ ”Seka” Esma Drkenda.

Direktorica Centra za socijalni rad BPK Goražde Sanela Zec naglasila je da je cilj  i na ovaj način informisati javnost I uticati na svakog pojedinca kako bi se razvijalo društvo koje će imati nultu stopu tolerancije na nasilje

” Nasilje u porodici predstavlja najučestaliji oblik kršenja osnovnih ljudskih prava koji se dešava kako u svim zemljama svijeta tako i u BiH. Kompleksnost problema, izražena je činjenicom da je ciklus nasilja teško prekinuti. Da bi žrtva nasilja odlučila prekinuti krug nasilja i napustiti nasilnika potrebna joj je puna podrška društva i određena garancija da će dobiti podršku i pomoć” – istakala je Zec.

Navela je da je u ovoj godini na području tog kantona poduzeto niz aktivnosti u cilju prevencije nasilja u porodici kao rezultat predanog rada Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici  u BPK Goražde i realizacije Programa mjera za zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici koji je usvojila Vlada BPK-a Goražde.

Ocjenila je da ukidanjem rodne diskriminacije društvo može uticati na smanjenje, odnosno odsustvo pojave nasilja u porodici i nasilja prema ženama.

 

” Nasilje u porodici i nasilje prema ženama nije privatna stvar. Obaveza državnih i drugih institucija je da preuzmu odgovornost i sprovode mjere na osvještavanju javnosti i sprečavanju, svih oblika nasilja prema ženama i nasilja u porodici, na kraju imaju dužnost da ulože sve svoje resurse u sprečavanju nasilja, zaštite žrtve, krivičnog gonjenja počinitelja. I na ovaj način cilj je prekinuti šutnju o nasilju, jer to  nije privatni već javni problem i direktno se odražava na društvo, a buđenjem svijesti o težini ovog problema preveniramo nasilje” – kazaa je direktorica Centra za socijalni rad BPK Goražde.

Nasilje je krivično djelo – poručeno je danas, uz napomenu da žrtva  može podnijeti krivičnu prijavu protiv osobe koja vrši nasilje a za počinioce su predviđene kazne zatvora i novčana kazna. Pored toga u skladu sa zakonom  zaštite nasilja u porodici predviđene su mjere zaštite žrtve.