Firmama koje se bave prevozom 139 000 KM, turističko ugostiteljskom sektoru 31 000 KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog  ministarstva saobraćaja i komunikacija,  donijela Odluku o dodjeli finansijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza  putnika u okolnostima pandemije koronavirusa u iznosu od 10 miliona  KM. Sredstva po ovom osnovu dobile su tri goraždanske firme u ukupnom iznosu od 139.307 KM. Preduzeće  Centroprevoz dobilo je 111.859 KM, Goražde-prevoz dobio je 7.919,72 KM, a firmi Drina – bus dodjeljeno je 19.527 KM

Usvojena je i odluka  s dodjeli sredstava firmama u turističko- ugostiteljskom sektoru od 30 miliona  KM. Sredstva u ukupnom iznosu od 31.157 KM dobila su tri subjekta sa područja BPK. Motel Fejzić d.o.o dobio je 8.844 KM, Bijele vode 6.048 KM dok je Agenciji Obner d.o.o dodjeljeno 16.265 KM.

Radi boljeg pregleda finansijske pomoći dostavljam u nastavku maila cijelokupan pregled pomoći od Države od početka pandemije:

1. 1.155.892,90:   Federalni “korona” zakon
2.   639.574,00:   Kantonalni “korona” zakon
3.   931.637,66:   Federalno ministarstvo energetike, industrije i rudarstva
4.   31.157,00 :   Federalno ministarstvo okoliša i turizma
5.   139.307,48:   Fedealno ministarstvo prometa i komunikacija