Usvojen Nacrt budzeta

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde  utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Nacrt Budžeta BPK Goražde za 2021.godinu  u iznosu od 39.524.000  KM, što je  sedam posto manje u odnosu na tekuću fiskalnu godinu – kazao je ministar finansija BPK Goražde Esad Kanlić.

Po njegovim riječima,  nacrt  je urađen u skladu sa mišljenjem Federalnog ministarstva finansija te prihodima u Budžet u toku 2020.godine a, kako je kazao,  evidentno je da je došlo do pada prihoda zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19.

“Izradi Nacrta Budžeta BPK za 2021. godinu, prethodile  su  Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2021.-2023. godine,  koje je Vlada BPK Goražde usvojila u maju mjesecu 2020.godine. Procjene su  da će u slijedećoj godini prihodi u budžet biti i manji od ovogodišnjih“ – kazao je Kanlić.

Porezni prihodi u narednoj godini  planirani su u iznosu od 28. 460.927 KM, a najznačajniji prihodi su oni od indirektnih poreza – PDV koji su planirani u iznosu od 22.670.699 KM.

„ Neporezni prihodi iznose 2.821.721 KM i znatno su manji u odnosu na budžet za 2020. Godinu i oni imaju tačno definisanu namjenu. Tekući transferi planirana su u iznosu od 8.191.234 KM od čega grant sredstva planirana iz budžeta Federacije BiH u iznosu od 6.000.000 KM, dok se preostala sredstva odnose na sredstva za civilne žrtve rata kao i sredstva za projekte“ – precizirao je Kanlić.

Dodao je da su u dijelu rashoda planirani izdaci za plaće i materijalne troškove, socijalna davanja i ona za boračku populaciju

„ Tu su grantovi općinama,  izdaci za sport, sredstva za borbu protiv Covid-19 kako bi se moglo djelovati u slučaju potrebe , sredstva za završetak  hemodijaliznog centra i druga davanja, koliko je to moguće u skladu sa planiranim prihodima. Zahtjevima  budžetskih korisnika se nije moglo udovoljiti, jer su oni bili puno veći I kretali su se do iznosa od 46 miliona KM. Smatramo da će uvijek biti nezadovoljnih ali vođeni stvarnim činjenicama drugačije nismo mogli postupiti”-kazao je ministar Kanlić.

Očekuje se da će Nacrt Budžeta BPK Goražde za 2021. godinu biti razmatran na sjednici Skupštine BPK Goražde zakazanoj za 23. Decembar, a ukoliko se eventualno budžet ne usvoji do 31. Decembra,  Vlada BPK Goražde usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila i Odluku o privremenom finansiranju BPK Goražde za prva tri mjeseca naredne godine, u iznosu od 7,9 miliona KM.