Velike količine tržišnih viškova domaće proizvodnje i dalje su neotkupljene. Radi se o čak 15 miliona litara mlijeka koje u ovom trenutku predstavlja višak u BiH. Također, 20.000 tona goveđeg mesa takođe nema svoje mjesto na tržištu.

Poljoprivrednici predlažu uvođenje prelevmana i carina čime bi, smatraju, u značajnoj mjeri doprinijelo zaštiti domaće proizvodnje i smanjenju uvoza. Naglašavaju da Vijeće ministara BiH u skladu sa nadležnostima koje ima može donijeti mjere čime bi se zaštitilo domaće tržište.

faktor.ba