Zavodu iz RS-a dodijeljeno 175 hiljada KM za revitalizaciju muzeja ZAVNOBiH-a

Vijeće ministara BiH dodijelilo je 175 hiljada KM Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa RS iz Banje Luke za revitalizaciju muzeja ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu.

Vijeće ministara BiH je odluku donijelo na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH 23. decembra 2020. godine, u sklopu odluke od dodjeli sredstava iz tekućeg granta za “Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu.

Ukupna raspoloživa sredstva za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu iznose 3.097.000,00 KM i dodijeljuju se iz budžeta Ministarstva civilnih poslova BiH sa pozicije “Tekući transferi i grantovi”.

Muzej Prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja (ZAVNOBiH-a) u Mrkonjić-Gradu zajedno sa stalnom muzejskom postavkom i enterijerskom opremom proglašen je nacionalnim spomenikom BiH 2002. godine.

Na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a, 25. novembra 1943. godine, udareni su temelji modernoj državi Bosni i Hercegovini, zbog čega Mrkonjić Grad i muzej ZAVNOBiH-a imaju posebnu vrijednost za većinu građana Bosne i Hercegovine.

 

klix