Protiv vođe “Brnetovih četnika” podignuta optužnica zbog ratnih zločina u BiH

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv Branislava Gavrilovića Brne zbog zločina počinjenih tokom rata u BiH nad žrtvama bošnjačke, hrvatske i srpske nacionalnosti.

Optuženi Gavrilović Branislav (1964.) tereti se za zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke, hrvatske i srpske nacionalnosti tijekom 1992. i 1993. godine.

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv Branislava Gavrilovića zvanog ”Brne”, rođenog 1964. godine u Sarajevu, nastanjen u Beogradu, državljanin Republike Srbije.

Optuženi se tereti da je, za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u svojstvu komandanta vojne formacije “Brnetovi četnici”, u sastavu Prve igmanske brigade VRS-Blažuj, postupao protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija o zaštiti civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika.

Smatra se da je, početkom mjeseca decembra 1992. godine, prilikom napada na mjesto Otes, općina Ilidža, u kojem su učestvovali i pripadnici formacije “Brnetovi četnici”, naredio da se civilno stanovništvo koje se sklonilo u jednoj garaži preda, a teško ranjenog Merzić Harisa, koji je kao student medicine radio kao ljekar u ambulanti u Otesu, kojeg su iznijeli iz garaže, u prisustvu optuženog, ranjenog i nepokretnog, pucanjem iz vatrenog oružja, na mjestu događaja usmrtio optuženom podređeni pripadnik navedene jedinice.

Nadalje, optuženi se tereti da je, na lokalitetu Golog brda na Igmanu, u ljeto 1993. godine, kada je zarobljeno više pripadnika Armije RBiH, među kojima i osobe srpske i hrvatske nacionalnosti, osobno i izravno, sudjelovao u zlostavljanju zarobljenika, osobno pucanjem iz vatrenog oružja, usmrtio jednog zarobljenika, dok su njemu podređeni pripadnici jedinice, po njegovom naređenju, ubili dvojicu zarobljenika, te jednog zarobljenika nakon zlostavljanja odveli u zatočenje u zatočenički objekat u mjestu Kula.

Optuženi se tereti da je naredio i podstrekavao počinjenje ubistva prema civilnim osobama, te kršeći pravila međunarodnog prava prema ratnim zarobljenicima učinio namjerno nanošenje snažnog fizičkog i duševnog bola i patnji, počinio i naredio počinjenje ubistva, čime je počinio kazneno djelo “Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva” i kazneno djelo “Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika”.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.

 

klix