Potpisan ugovor za rekonstrukciju potisnog cjevovoda Vitkovići-Goražde

Obzirom na česte probleme sa vodosnabdijevanjem zbog pucanja cijevi potisnog cjevovoda Vitkovići – Goražde, a kako je procijenjeno, zbog dotrajalosti i neadekvatnih cijevi koje su ugrađene prilikom posljeratne realizacije ovoga projekta, Gradska uprava Grada Goražda naručila je izradu projekta kako bi se pristupilo rekonstrukciji potisnog cjevovoda kojim bi se riješio ovaj gorući problem za stanovnike Grada Goražda.

Tako je nakon provedene procedure firma Higracon d.o.o. Sarajevo izradila glavni projekat rekonstrukcije potisnog cjevovoda od Fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik u Goraždu na osnovu kojeg je u zgradi Vlade BPK-a Goražde danas potpisana ugovor o korištenju namjenskog utroška odobrenih sredstava koji je u ime Grada Goražda sa premijerkom Vlade BPK-a Aidom Obućom potpisao gradonačelnik Ernest Imamović.

Ugovor se odnosi na korištenje i namjenski utrošak odobrenih sredstava za realizaciju projekta ”Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od Fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik – I faza”. Vrijednost potpisanog ugovora je 312.000,00 KM.

Govoreći o danas potpisanom sporazumu, u izjavi za medije premijerka Vlade BPK-a Goražde Aida Obuća je istakla – ”Radi se o jednom od najznačajnijih projekata za Grad Goražde, a i za BPK-a Goražde, to je sanacija i rekonstrukcija potisnog cjevovoda, gdje je Kanton odobrio iznos od 312.000,00 KM kako bi se konačno rješio ovaj gorući problem svih stanovnika Grada Goražda. Mi smo zaista ponosni što smo mogli da pomognemo sa ovako velikim iznosom ovaj značajan projekat, ali ono što smo danas istakli i Gradonačelniku Grada Goražda jeste da ćemo sredstva prebacivati po situacijama, odnosno kako se radovi budu izvodili, tako  će se i pratiti finansijski ovaj projekat kada je  BPK-a u pitanju. Ono što je još intencija jeste da se namjenski utroše ova sredstva, jer se radi o namjenskim sredstvima iz vodnih naknada za 2020. godinu, a da očekujemo da će u 2021. godini biti još ovakvih projekata koje ćemo zajednički realizirati u interesu svih građana kako Grada Goražda, tako i BPK-a.”

Riječ je gorućem pitanju jer znamo sa kakvim su se situacijama građani suočavali zbog potisnog cjevovoda naglašava gradonačelnik Ernest Imamović – ”Mislim da o značaju ovog projekta ne treba govoriti, svjesni ste situacije građana u kojoj su bili  što se tiče potisnog cjevovoda. Ovo je jedan način i vid saradnje između mene kao gradonačelnika i premijerke Aide Obuće, da se građanima Goražda pokaže da je moguća i da je saradnja neophodna. Sredstva koja su doznačena i sa Federalnog nivoa će se riješiti prva faza izgradnje potisnog cjevovoda. Imamo još dvije faze da cjelokupni potisni cjevovod u Goraždu rješimo. Imali ste priliku vidjeti ono što smo govorili na konstituirajućoj sjednici jeste da je Grad Goražde finansijski preopterećen i prezadužen i u kratkoročnom i dugoročnom otplaćivanju naših  dugovanja.  Mislim da ima načina uštede, racionalizacijom budžeta i finansiranjem samo onih sredstava koji su po zakonu dozvoljeni, tako će Grad Goražde pokazati i ja kao gradonačelnik sa vjećnicima i sa službama koji smo naredili da se blagovremeno radi, da nađemo način uvijek za saradnju sa Kantonom i većim nivoima vlasti sa Federacijom, da isfinansiramo neophodna sredstva i ono što smo obećali građanima Goražda u izbornoj kampanji. Prva faza vodovoda će se riješiti, međutim druga i treća faza iziskuje vremena, ide se po projektnim aktivnostima, nije kao u prošlosti gdje se gradio potisni cjevovod bez projektne dokumentacije. Znači imamo tačan uvid, sa kantonalnog nivoa Premijerka će sa resornim ministrom doznačavati sredstva po fazama, što mislim da je odlično, a ne kao ranije kad se prebaci cjelokupni iznos onda se nema kontrole nad uvidom i direktnim investiranjem.”