FZZZ pozvao poslodavce da učestvuju u istraživanju tržišta rada

FZZZ je pozvao poslodavce da se odazovu anketarima iz službi za zapošljavanje i učestvuju u istraživanju kroz anonimnu anketu kojom je planirano obuhvatiti reprezentativni uzorak od najmanje 1.200 poslodavaca (malih, srednjih i velikih) iz Federacije BiH, iz ključnih djelatnosti, a koji imaju pet i više zaposlenih.

Cijeli proces odvija se uz podršku projekta “Unapređenje istraživanja tržišta rada”, koji finansira Evropska unija, a anketiranje će provoditi predstavnici službi za zapošljavanje koji su stručno obučeni, u sklopu navedenog projekta, za provođenje anketiranja uz primjenu utvrđene metodologije istraživanja.

Pitanja iz upitnika odnose se uglavnom na sagledavanje potreba poslodavaca za radnom snagom, najtraženijim zanimanjima i eventualnim viškovima radne snage, suočavanje s posljedicama pandemije koronavirusa, otežavajuće okolnosti u pronalasku radnika, mogućnosti poslodavaca da organizuju praktičnu obuke za đake, studente i nezaposlene osobe, kao i na zadovoljstvo uslugama javnih službi za zapošljavanje i drugo.

Dobiveni rezultati će poslužiti za unapređenje aktivnosti, projekata, usluga i saradnje javnih službi za zapošljavanje sa poslodavcima, kao i izradu javnih politika za tržište rada u FBiH, zasnovanih na analizi postojećeg stanja i budućih trendova.

Rezultati i preporuke iz istraživanja će biti prezentirani javnosti u prvom kvartalu 2021. kroz izvještaje prilagođene poslovnom i obrazovnom sektoru u FBiH, saopćeno je iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Fena