Izvještaj Kantonalne uprave Civilne zaštite

U posljednja 72 sata  na području BPK-a Goražde zabilježeno je slijedeće:

Sa područja Grada Goražda:

Dana 09.01.2021. godine Profesionalna vatrogasna jedinica dobila je dojavu o pojavi požara na sušari za meso u naselju Osanica. Odmah po dojavi oko 15 sati jedno vozilo i dva vatrogasca izašli su na lice mjesta i proveli akciju gašenja požara. Sušara i meso koje se nalazilo u njoj su upotpunosti izgorjeli.

Snijeg koji je padao preko vikenda, dostigao je visinu u nižim dijelovima do 10 cm, dok visina snijega u područjima sa većom nadmorskom visinom iznosi preko 75 cm, a na prevojima ima sniježnih nanosa i preko 1 metra.

Firme zadužene za održavanje puteva su na terenu i vrše uklanjanje snijega sa saobraćajnica. Javno komunalno preduzeće „6. Mart“ vrši uklanjanje snijega na pješačkim površinama. Magistralni i regionalni putevi su prohodni. Čišćenje nekategorisanih i lokalnih puteva vrši se prema prioritetima i trenutnim potrebama. Saobraćaj se odvija usporeno zbog mokrog kolovoza i ostataka snijega na pojedinim dijelovima saobraćajnica.

Zbog snježnih padavina u nekoliko mjenih zajednica došlo je nestanka električne energije. Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

 

Sa područja općine Pale u FBIH:    

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u FBIH,  u posljednja 72 sata zabilježene su veće sniježne padavine koje su uzrokovale određene probleme u odvijanju saobraćaja posebno na regionalnim putnim pravcima Prača – Orahovice i Hrenovica –Goražde. Ekipe putne operative su na terenu i rade na čišćenju puteva i ulica. Saobraćaj se posebno otežano odvija preko prevoja Hranjen, gdje visina snijega prelazi preko 60 cm. Sinoć je u 20 sati došlo do nestanka elektrićne energije u trajanju od pola sata na cijelom području općine.

Sa područja općine Foča u FBIH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite  općine Foča u FBIH,  u  posljednja 72 sata zabilježena je pojava intezivnih sniježnih padavina. Visina snijega kreće se u rasponu od 10 cm koliko je izmjereno u Ustikolini, do 40 cm na području mjesne zajednice Jabuka. Snježne padavine nisu imale značajniji uticaj na vodostaj rijeka Drine i Koline.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 72 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

 

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 72 sata primljeno je 69 pacijenata. Sedam pacijenata je zadržano u Kantonalnoj  bolnici radi daljeg liječenja.

 Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informcijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde, regionalni put Podkozara-Goražde-Hrenovica i Osanica-Ilovača-Prača je prohodan i saobraćaj se odvija bez problema.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde-epidemiološka situacija vezana za COVID -19 na području BPK-a Goražde:

  • Zaključno sa 10.01. pod zdravstvenim nadzorom nalazi se 65 osoba sa područja BPK.
  • Zaključno sa 10.01. ukupno je 18 aktivno zaraženih osoba koronavirusom na području BPK, od COVID-19 oporavljeno je ukupno 1.008 osoba, a 40 osoba je preminulo (35 iz Goražda, 3 iz Ustikoline, 2 iz Prače).
  • Trenutno su 2 zaražene osobe na liječenju u Covid odjelu Kantonalne bolnice Goražde, a 3 osobe su na liječenju u Izolatoriju KCUS.