Otvoren konkurs za prijem 25 policajaca u MUP BPK Goražde

U MUP-u BPK Goražde ističu da je razlog raspisivanja konkursa nedostatak kadrova. Naglašavaju da su ove kadrovske popune neophodne, kako bi policija bila u stanju adekvatno odgovoriti svim zadacima koji se pred nju postavljaju.

“Trenutno su 42 pozicije upražnjene u Upravi policije. Ovo je neminovnost zbog boljeg operativnog rada i pokrivanja terena te zbog skorog odlaska određenog broja policijskih službenika u penziju, tačnije veći broj će otići u narednih četiri do pet godina, a kadrovski nedostaci posebno su došli do izražaja u jeku pandemije”, ističe šef Odsjeka za zaštitu tajnih podataka i analitiku u Uredu policijskog komesara Mirsad Kamenica.

Navodi da kandidati, pored općih i posebnih uvjeta, moraju proći i niz testiranja i sigurnosnih provjera, nakon čega će proći obuku na Policijskoj akademiji u Sarajevu u trajanju od šest mjeseci za mlađe inspektore te osam mjeseci za policajce.

Naglašava da troškovi ne idu na teret budžeta BPK Goražde.

“U budžetu Uprave policije za 2021. godinu planirano je 132.000 KM za prijem i školovanje 25 kadeta. Od toga, 125.000 KM Uprava policije dobila je kao donaciju od Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo krajem 2019. godine i ta sredstva su namijenjena isključivo za školovanje kadeta, preostalih 7.000 KM su troškovi provođenja procedure”, precizirao je Kamenica.

Napominje da je Komisija za izbor dužna kompletnu proceduru provesti u skladu sa zakonom.

Od prethodnog konkursa kojeg su pratile brojne negativne konotacije, od nestanka testova i slično, prošlo je već pet godina.

“Procedura javnog konkursa će se provesti u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima, ali mi ne možemo predvidjeti da li će biti žalbi i sudskih sporova. Dužnost svih nas, a posebno komisije je da se sve procedure provedu u skladu sa zakonom”, naglasio je Kamenica.

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravu policije MUP-a BPK Goražde otvoren je do 4. februara.