Zdravstveni radnici BPK očekuju pregovore s Vladom

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde očekuje skori početak pregovora s Vladom BPK u cilju potpisivanja novog kolektivnog ugovora.

Predsjednik Sindikata Emir Baščelija ističe da je Vlada brzo odgovorila na njihov dopis, ali smatra da ih čeka dug put do potpisivanja ovog dokumenta.

– Vlada BPK Goražde u ponedjeljak je naložila resornom ministarstvu da formira pregovarački tim i mi se nadamo da će se to desiti u ovoj sedmici kako bismo već iduće mogli početi s pregovorima. Naš kolektivni ugovor je istekao sa decembrom prošle godine tako da više nemamo izbora, već u roku od dva tri mejseca moramo potpisati novi – kazao je Baščelija.

Podsjetio je da su na početku pandemije zaledili sve pregovore kako bi se isključivo posvetili poslu.- Mi smo bili započeli pregovore s Vladom a izbijanjem pandemije smo izašli u susret i zaledili ih te se posvetlili svom poslu i na neki način zanemarili naša prava, prvenstveno u interesu građana. Međutim sada ih moramo nastaviti, kako će pregovori teći vidjet ćemo, ali se nadam da će biti okončani na obostrano zadovoljstvo. Očekuju nas teški pregovori ali smatram da će ljudi sa druge strane pregovaračkog stola imati sluha i prepoznati zalaganje i žrtvu koju podnosimo cijelo vrijeme te da su građani također uvidjeli isto – kazao je Baščelija.

rtvbpk