Najavljena investicija od 12 miliona KM na područje BPK Goražde

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i gradonačelnik Grada Goražda Ernest Imamović sastali su se danas sa dr sci Adnanom Efendićem, zastupnikom i članom Odbora za promet i komunikacije u Parlamentu FBiH i Behrudinom Stroilom, vodećim inženjerom za objekte u JP Ceste Federacije BiH.

Tema razgovora bilo je finaliziranje imovinsko-pravnih odnosa na objektu koji se zove „Most + kružni tok“ te izgradnja obilaznice Goražda, investicije od 12 miliona KM na područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde .

Predstavnici JP Ceste Federacije BiH danas su upoznali premijerku i gradonačelnika oko imovinsko-pravnih odnosa na predmetnom projektu.

„Investitor još nije uveo izvođače na dijelu gradilišta koji se zove Kružni tok zbog nerješene samo jedne parcele. Danas smo sa gradonačelnikom i premijerkom dogovorili da ćemo se potruditi da što hitnije riješimo i ovaj problem kako ne bismo dolazili u pravni spor. Na dodatnom sastanaku kod gradonačelnika Grada Goražda, pokušat ćemo definisati naše naredne korake da problema više ne bude“- kazao je Behrudin Stroil, vodeći inženjer za objekte u JP Ceste Federacije BiH.

Druga tema razgovora bila je izgradnja obilaznice Goražda, gdje su predstavnici Cesta Federacije BiH ponovo inicirali njeno najbolje moguće rješenje, a to je nastavak stare obilaznice do Hubjera i izgradnja novog mosta.

„ Ta sredstva su obezbijeđena, ali su zakočena zbog neizvođenja urbanističke dozvole i žalbe građana prema Cestama Federacije BiH i time smo pokazali da nismo baš partneri u ovom dijelu. Dogovorili smo da premijerka i gradonačelnik uzmu više učešća u razgovoru sa ljudima da se taj projekt obnovi i da krenemo u izgradnju. Procijenjena vrijednost je 12 miliona KM, obilaznica +most i šteta je ne izbaciti saobraćaj izvan grada i ne iskoristiti investiciju koja je očigledno moguća“, tvrdi Stroil.

Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH i član Odbora za promet i komunikacije dr sci Adnan Efendić upozorio je kantonalne i gradske zvaničnike da bi investicijska sredstva namijenjena ovom Kantonu u Gradu Goraždu, ako se ne riješe imovinsko-pravni problemi, mogla biti preusmjerena na drugu stranu, u projekte koji su spremni za realizaciju.

On je kazao da se pred Parlamentom Federacije nalazi usvajanje Strategije upravljanja projektima od strane, između ostalog i JP Ceste FBiH, te da bi projekti o kojima je danas razgovarano bili uvršteni u strategiju i finansirani, potrebno je da se stvore pretpostavke za njihovu implementaciju, kako se ne bi izgubila ova sredstva.

„S tim u vezi, obavili smo sastanak sa premijerkom i gradonačelnikom i usaglasili da će oni sa svoje strane poduzeti sve aktivnosti s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a da ćemo mi kao Parlament podržati sve projekte koji budu spremni za implementaciju. Iz Direkcije cesta smo dobili obećanje da će isti biti realizirani i da ćemo imati investiciju od cirka 12 miliona u Bosansko-podrinjskom kantonu“- kazao je Efendić.

Spremnost na saradnju u interesu svih građana pokazali su i najviši kantonalni i gradski zvaničnici.

„ Sa pozicija premijera Bosansko-podrinjskog kantona i gradonačelnika Grada Goražda usaglasili smo da nam je jako bitno da se nastavi ulaganje u infrastrukturne projekte na području kantona i Grada Goražda, da nam je ovo veoma značajna investicija i da ćemo uraditi sve što je u našoj nadležnosti i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima da se ovaj projekt realizira, ali da ćemo takođe, u saradnji i razgovoru sa građanima kako Grada Goražda, tako i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, tražiti najbolja i najprihvatljivija rješenja za sve partnere u realizaciji ove investicije“- poručila je premijerka BPK Goražde Aida Obuća nakon današnjeg sastanka.

 

www.bpkg.gov.ba