Gradsko vijeće Goražde pozvalo Ured za reviziju FBIH za izvrši reviziju budžeta za 2019.i 2020. godinu

Na drugoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Goražde, vijećnici su jednoglasno podržali prijelog Amara Imamovića(NIP) da se od Ureda za reviziju FBIH zatraži da obavi reviziju gradskog budžeta  za 2019. i 2020. Godinu. I gradonačelnik Goražda Ernest Imamović je ranije tražio dolazak nezavisne revizorske kuće, pa je prijedlog jednoglasno podržan.

Pomoćnik gradonačelnika Muamer Krašić ističe da  grad Goražde ostvario prihode od 8 miliona i 80 hiljada KM dok su rashodi bili oko 8 miliona i 670 hiljada maraka tako da je budžet za prošlu godinu u deficitu oko 590.000 KM što nije konačan iznos jer će precizni podaci biti poznati nakon 31. janura.

Gradonačelnik Ernest  Imamović je  vjećnike  informisao o problemima u vezi  deponije smeća, jer su federalni inspektori utvrdili 10 puta veće prisustvo štetnih i opasnih materija te naložili zatvaranje deponije.Također, Imamović je kazao kako je u proteklom periodu obišao sve gradske službe, ustanove, preduzeća i Udruženja, a naglasio je i dobru saradnju sa privrednicima što za rezultat ima postavljanje ledene plohe ispred Gradske dvorane čije je otvaranje planirano za sutra.

Vjeće je danas razmatralo i prihvatilo prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje neposrednom pogodbom nekretnina u vlasništvu grada Goražda  Vladi BPK Goražde za potrebe izgradnje stambeno-poslovnog objekta Centra za socijalni rad te stambenih jednica za mlade bračne parove.Također prihvaćene su i odluke o produženju ugovora o zakupu poslovne zgrade Obavještajno-sigurnosnoj agenciji kao i poslovnih prostorija SDA.Na kraju sjednice prihvaćean je i odluka o davanju službenog vozila Grada Goražda  na korištenje Zavodu za javno zdravstvo na rok od 60 dana.