BPK Goražde ostvario najbolje rezultate pokrivenosti uvoza izvozom roba I usluga na nivou države BiH

Bosanskopodrinjski kanton (BPK)   Goražde u prošloj godini   ostvario  je  suficit  u  razmjeni  roba  sa  inostranstvom  u iznosu od    84.313.000 KM, a   na  svakih  100 KM  uvezenih  roba  i  usluga  izvezeno je  183,49 KM – kazao je na današnjoj pres-konferenciji predsjednik Privredne komore BPK Goražde Dževad Terović.

Naglasio je da je time BPK   ostvario  najbolje  rezultate  pokrivenosti  uvoza  izvozom  roba  I  usluga  na  nivou  države  BiH

“ Na  nivou  Federacijie  BiH  jedini  je  ostvario  pozitivnu  bilansu  u  razmjeni  roba  sa  inostranstvom od  deset Kantona  u  Federaciji BiH , dok  su  dvije  od pet ekonomskih  regija  u  RS-u Doboj  i  Trebinje , također  imale  pozitivnu  platnu  bilansu , a  ostale  tri  regije  Banja  Luka , Bijeljina  i  Istočno  Sarajevo  ostvarile  su  negativnu  platnu  bilansu  u  razmjeni  roba  sa  inostranstvom , kao  i  Distrikt  Brčko” – istakao je Terović.

Precizirao je da je na  područje  BPK  Goražde  u  prošloj godini  uvezeno   roba  I  usluga  u  vrijednosti  od  100.981.000 KM , što  je u  odnosu  na  isti  period  predhodne  godine  više  za  1.251.000 KM  ili  1,25 posto, dok  je  izvezeno  roba   u  vrijednosti  od  185.294.000 KM , što  je  u  odnosu  na  isti period  predhodne  godine  kada je izvoz  iznosio 199.451.000 KM  manje   za   14.157.000 KM  ili  7,10 posto .

“ Pokrivenost  uvoza  roba  izvozom    iznosila  je  183,49 posto , što  je  u  odnosu  na  isti  period predhodne  godine  kada  je pokrivenost  iznosila   199,99 %  manje  16,5 posto. Ipak, BPK Goražde  u tom period  ostvario  je  suficit  u  razmjeni  roba  sa  inostranstvom odnosno najbolje rezultate pokrivenosti uvoza izvozom u BiH, a ovako visoka  pokrivenost    uvoza  izvozom  roba  I  usluga   je dijelom   posljedica   nepostojanja  privrednih  društava  koja  se  bave  uvozom  roba  široke  potrošnje  namjenjene  krajnjoj  prodaji registrovanih  na prostoru  BPK  Goražde , već  uglavnom  snadbjevanje  kantona  ovim  robama  vrše  dijelovi  pravnih  lica  registrovani  van  područja  BPK  Goražde” – pojasnio je Terović.

Mišljenja  je  da  se  po  ovom  osnovu  odlijevaju značajna  finansijska sredstva  sa  područja  BPK Goražde  u  druge  dijelove  BiH , te  smatra  da  bi  trebalo  raditi  na osposobljvanju  bar jednog  pravnog  lica  koje  bi  bilo  registrovano  na području  BPK Goražde   i  koje  bi  se  bavilo  uvozom  roba  široke  potrošnje  za potrebe  ovog kantona.

“ Uvoz  roba  na  područje  BPK  Goražde  uglavnom  su  repromaterijali , sirovine , mašine  i  opreme  za  potrebe  naše  prerađivačke  industrije. Privredna  društva  u  sastavu  grupacije  Prevent , svoje  spoljno-trgovinsko  poslovanje  obavljaju  preko  specijalizovanog  privrednog  društva  u  sastavu  ove  grupacije , a  koje  je  registrovano  van  područja  BPK   Goražde – podsjetio je on.

Prema podacima Privredne komore, u BPK Goražde uvozilo se iz 39 a izvozilo u 56 zemalja svijeta. Najviše se uvozilo iz Njemačke, Austrije, Češke, Srbije, Slovenije, Turske, Belgije, Rumunije, Hrvatske I Italije, dok se najviše izvozilo u Njemačku, SAD, Austriju, Srbiju, Hrvatsku, Tursku, Grčku, Češku, Rumuniju I druge zemlje.

Po riječima Terovića, u prošloj godini je generalno u BiH nastavljena negativna platna bilansa u razmjeni roba sa inostranstvom te je pokrivenost uvoza izvozom roba I usluga I dalje veoma niska.

Naglasio je da je pad  spoljno-trgovinske  razmjene  roba  i  usluga  a  koje  je  najvećim  dijelom  prouzrokovala  pandemija korona virusa,  direktno  je  uticao  na  visinu  prihoda  u  budžet  na svim nivoima, od države do općine, zbog  smanjenih  prihoda  iz  grupe  indirektnih  poreza

“ Posljedice  ekonomske  krize  izazvane  pandemijom  odrazile su   se  na  slabiju  uspješnost  poslovanja  privrednih  društava  u  2020. g  posebno  izvozno  orijentisanih  privrednih  društava,   jer  su  bili  suočeni  sa otežanim  uslovima  nabavke i  dovoza  repromaterijala  i  sirovina iz  uvoza, na  koje  je  naša  prerađivačka  industrija  uglavnom  naslonjena, kao  i  na  otpremu  gotovih  proizvoda  našim  kupcima  u  inostranstvo. Iz ovih  razloga  i  povećanih  troškova  poslovanja, to će  u  konačnici  uticati  na  profitabilnost  poslovanja  ovih  privrednih  društava” – kazao je predsjednik Privredne komore BPK Goražde.