Zasjedala Vlada BPK Goražde

Postupanje po Zaključku Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa jučerašnje vanredne sjednice,po kojem se od Vlade traži da se izjasni na okolnosti  raspisivanja konkursa za prijem 25 policajaca u Upravu policije MUP-a BPK Goražde u vrijeme trajanja Odluke o privremenom finansiranju, bila je jedina tema danas održane 22. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

S tim u vezi, Vlada je od zadužila Ministarstvo za finansije, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose i Ministarstvo za unutrašnje poslove da svako, u okviru svojih nadležnosti, prema Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavi Mišljenje o zakonitosti raspisivanja Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Boansko-podrinjskog kantona Goražde u početnom činu “policajac” i “mlađi inspektor” broj: 07/I-30-2/21 od 05.01.2021. godine u trenutku dok je na snazi Odluka o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a posebno u odnosu na član 35. Zakona o budžetima FBiH i član 2. stav 3. Odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Rok za realizaciju ovog zaključka je do četvrtka, četvrtog februara do 12 sati.