Vodostaji u opadanju, najteža situacija u MZ Jabuka

Vodostaji rijeka na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde danas su u blagom opadanju, a službe Civilne zaštite su na terenu i rade na sanaciji posljedica poplava koje su zadesile sve tri lokalne zajednice na području tog kantona.

Prema podacima Kantonalnog operativnog centra, najteža situacija je u MZ Jabuka u Općini Foča u FBiH koja je najugroženija poplavama usljed izljevanja rijeke Koline i njenih pritoka.

– Na jutrošnjoj vanrednoj sjednici Štaba CZ bilo je dileme da li da u tom dijelu proglasimo stanje prirodne nesreće, ali sačekat ćemo s obzirom na to da se vodostaji povlače. Najveći problem su putne komunikacije jer mnoga sela su odsječena, a ugrožen je i most na Kolini koji povezuje sela Pribjanovići i Magudovići sa središtem mjesne zajednice, kao i druga sela. Most zbog obima oštećenja nije u funkciji jer predstvalja opasnost za pješake – kazala je v.d. načelnica Općine Foča u FBiH Mensura Karahodža.

Naglasila je da će sanacija mosta morati sačekati smanjenje vodostaja dodajući da su ekipe Civilne zaštite na terenu te nastoje sanirati oštećenja na putnim komunikacijama. U ostalim dijelovima općine, kako je navela, situacija nije kritična, vodostaji Koline i Drine, kao i njihovih pritoka, su u opadanju.

Ermin Osmanspahić iz Službe CZ Općine Foča u FBiH ističe da je situacija složena a u nekim dijelovima i zabrinjavajuća.

– Radi se na produbljivanju korita Koline u blizini mosta prema selima Pribjanovići i Magudovići, mehanizacija firme “Baša” je na terenu i nastoje se sanirati posljedice. Zbog začepljenja propusta putna komunikacija Jabuka-Modro polje-Božanovići – Grebak je neprohodna za putnička vozila – kazao je Osmanspahić.

Građevinska mehanizacija angažovana je i na drugim lokacijama kako bi se spriječile štete na lokalnom putu Kosova –Mravljača i postrojenjima MHE Kosovska rijeka.

U opadanju su i vodostaji na području Općine Pale u FBiH gdje trenutno nema opasnosti od plavljenja.

Pripadnici Civilne zaštite takođe su na terenu i rade na saniranju šteta nastalih izljevanjem Prače i Čemernice.