Brza cesta Sarajevo – Goražde bit će duža za skoro pet kilometara

Ovo je učinjeno na zahtjev preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine od 28. decembra 2020. godine, nakon ažuriranja projektne dokumentacije, a izmjena se odnosi na dužinu dionice koja sad, umjesto ranije planiranih 13,7 km, iznosi 18,4 km.

Za realizaciju Odluke zaduženi su Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija i Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, saopćili su iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

klix