Vodostaj Drine u opadanju, poplave izazvale brojne probleme u Goraždu i Ustikolini

Visoke temperature, otapanje snijega, jaka kiša te ispuštanje vode iz HE Piva ovih dana su izazvale nagli porast vodostaja rijeke Drine kao i drugih vodotoka na području Goražda.Vodostaj rijeke Drine koji je u jednom momentu dostigao redovnu kvotu od poplava koja iznosi 280 za Goražde, ali od jutros ima trend opadanja I iznosi 222,83 cm.

Drina se iz svog korita izlila u mjesnim zajednicama Osanica, Vranići, Sadba, Mravinjac, Zupčići I  dvije gradske mjesne zajednice. Plavila je priobalje, izletišta, šetališta, poljoprivredno zemljište, puteve i vikend objekte koji su građeni u blizini obala rijeke Drine. U Osanica je poplavljen  lokalni put na lokalitetu Muhovača, a u Vranićima  dio poljoprivrednog zemljišta i pet vikend objekata. Poplavljeno je izletište „Sadba“ kao i lokalni putevi prema Oglečevi I Ahmovićima. Štete su nanešene I na  izletištima Zupčići dok se Drina izlila na lokalitetu Sinice I šetalištu „Mustafe Muratspahića“.

U ulici Bekta Gacka bujične vode su ugrozile porodičnu kuću Enise Čaušević, a slična situacija je I u naselju Obarak gdje je došlo do brojnih problema od začepljenja odvodnih kanala, pojave površinskih voda, I oštećenja putnih pravaca.

U općini Foča u FBIH stanje je I dalje veoma ozbiljno, proglašeno je stanje prirodne nesreće a  poplavljeno je područje kod ušća  Drine i Koline dok je vodena stihija ugrozila poslovno-stambeni objekat „Baša“ d.o.o. Ustikolina. Nizvodno od Ustikoline poplavljeno je desetak plastenika koji su bili djelimično zasijani određenim kulturama. Teška situacija je i dalje u Jabuci dok je na  desnoj obali Drina onemogućila prolazak putnim pravcem Cvilin – Kožetin. Nekoliko lokacija je i dalje  pod vodom.Na magistralnom putu Jezero-Jabuka i dalje su problemi sa odronom  kamenja i drveća