Koordinacija boračkih udruženja BPK očekuje podršku na nivou prošlogodišnje

Koordinacija boračkih udruženja na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde očekuje da će finansijska podrška kantonalnih institucija boračkoj populaciji u ovoj godini biti zadržana na nivou prošlogodišnje – istaknuto je na zajedničkom sastanku predstavnika boračkih udruženja sa članovima kantonalne Vlade.

Sastanak sa Koordinacijom boračkih udruženja BPK-a te predstavnicima Fondacije “Istina za Goražde” upriličili su premijerka BPK Goražde Aida Obuća, ministar za boračka pitanja Edin Aganović i ministar za finansije Esad Kanlić.

Razgovarano je o problematici s kojom se susreće boračka populacija na prostoru tog kantona, s akcentom na problem neusvajanja budžeta BPK Goražde za 2021. godinu.

Naglašeno je da je Vlada BPK Goražde usvojila Prijedlog buždeta za 2021. godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru te je ukazano na potrebu što hitnijeg usvajanja tog dokumenta kako u narednom periodu ne bi došla u pitanje isplata individualnih prava boračke populacije, prvenstveno egzistencijalne naknade za 325 korisnika.

– U prošloj godini usvojeno je pravo na egzistencijalnu naknadu i prva isplata je bila u martu, što znači da u prva dva mjeseca prošle godine nismo imali isplatu ove naknade, tako da je u ovoj godini nismo mogli planirati kroz Odluku o privremenom finansiranju koja je na snazi. Ukupan iznos sredstava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja je nešto manji od 1.600.000 KM, a od toga više od 700.000 KM odnosi se na individualna davanja, konkretno za isplatu egzistencijalne naknade – kazao je ministar za boračka pitanja BPK Edin Aganović.

Naglasio je da su za januar kompletirani spiskovi i poslani prema Ministarstvu za finansije.

– Evidentno je da je došlo do povećanja broja korisnika egzistencijalne naknade, s obzirom na to da su neki uvedeni u pravo koji su bili na javnim radovima 2019. godine pa su u pravo ušli u decembru. Dakle, 325 ljudi čeka isplatu za januar i zato smatram da je vrlo bitno da se budžet usvoji kako to pravo ne bi došlo u pitanje – kazao je Aganović.

Predstavnik Koordinacije boračkih udruženja BPK Goražde Nesib Hodo naglasio je da je stav Koordinacije zadržati dostignuti nivo prava boračke populacije i u narednom periodu.

– Isplata egzistencijalne naknade ne smije doći u pitanje. Ona mora ići redovno, jer pripadnici boračke populacije koji ostvaruju ovo pravo žive od tih primanja. U prošloj godini je 600.000 KM utrošeno za materijalne egzistencijalne naknade, a u ovoj godini, zbog povećanja broja korisnika ovog prava, potrebno je više od 700.000KM kako bi se te naknade mogle isplatiti u potpunosti – kazao je Hodo.

rtvbpk