Studenti zahtjevaju raspisivanje konkursa za stipendije

Udruženje studenata „Index“ iz Goražda od Vlade  i Skupštine Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde zatražilo je da se ubrza proces donošenja Budžeta za 2021. godinu u kojem će biti predviđena i sredstva za stipendije, čime bi se stekli uslovi za raspisivanje konkursa za njihovu dodjelu.

Iz udruženja naglašavaju da studenti još uvijek čekaju na objavu konkursa za stipendije iako su već na pola akademske 2020/2021. godine

„  Politička kriza utiče na cijeli kanton, a posebno na studente kao socijalnu grupu. Oštećeni smo i koronavirusom i bilo kakva sredstva nam pomažu, a nekima je stipendija te podrška roditelja jedini izvor finansija.Imali smo obećanje da će se donijeti i Zakon o stipendijama, da će se povećati i budžet za stipendije, ali svjesni smo da će to u trenutnoj situaciji ići malo teže, ali tražimo da se bar konkurs raspiše na vrijeme, početkom kalendarske godine“ –    kazao je potpredsjednik Udruženja studenata „Index“ Haris Tutić.

Podsjetio  je da se konkurs raspisivao u petom ili šestom mjesecu, što za studente, kako ističe, nije riješenje

„ Imali smo obećanje da će ove godine to biti početkom januara, ali politička kriza na nivou BPK utiče na to i spriječava da se budžet donese te raspiše i konkurs za studente, čime smo značajno oštećeni. Akademska godina već je uveliko počela, moramo plaćati stanarine jer ne znamo da li će se nastava u narednom semestru odvijati u mjestima studiranja ili putem online platforme, tako da mi moramo potpisati ugovore sa stanodavcima i stipendije su nam jako potrebne „ – naglasio je Tutić.

U Udruženju studenata očekuju što skorije usvajanje Budžeta BPK Goražde i raspisivanje konkursa za dodjelu stipendija.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija podsjetio je da je Vlada BPK utvrdila prijedlog Budžeta za ovu godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru.

„ Konkurs je prošle godine bio u januaru jer je budžet usvojen na vrijeme. Sada je sve do Skupštine BPK i moram istaći da su prilikom kreiranja budžeta iznosi za sve programe smanjeni izuzev stipendija koje niko nije dirao. Planirana su sredstva u istom iznosu od 172.000 KM i konkurs će biti raspisan odmah nakon usvajanja budžeta“ – kazao je Bešlija.