Bolje stručno obrazovanje za više prilika za zapošljavanje mladih

Obrazovanju i obuci (TVET) i stvaranju boljih prilika za posao za mlade u Bosni i Hercegovini

 

Danas je održan Forum o tehničkom stručnom obrazovanju i obuci (TVET) u Bosni i Hercegovini kojeg je inicirala koordinacijska grupa najvećih donatora u oblasti TVET-a. Predstavnici Evropske unije, Švicarske, Njemačke i Austrije, zajedno sa predstavnicima Međunarodne organizacije rada – ILO, Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD i Evropske trening fondacije – ETF razgovarali su sa predstavnicima domaćih vlasti i partnerima u zemlji o važnosti kvalitetnog tehničkog stručnog obrazovanja i stvaranju boljih prilika za posao za mlade u BiH. Bila je ovo prilika za raspravu o prioritetima i aktivnostima koje partneri na svim nivoima vlasti, privatni sektor, škole, donatori i međunarodni razvojni partneri poduzimaju kako bi TVET u BiH odgovarao potrebama tržišta rada, te podstakaozapošljivost i uključivanje mladih kako bi se stvorile prilike za bolju budućnost i prosperitet društva kao cjeline.

 

Kako bi istakli svoju posvećenost bližoj saradnji i koordinaciji u TVET-u, članovi koordinacione grupe donatora su razvili zajedničke poruke o politikama u tehničkom stručnom obrazovanjuu BiH, a kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u pružanju podrške efikasnom TVET-u širom svijeta. Ove poruke definiraju zajedničke principe budućeg rada i tri glavna „akceleratora“. Prvi je prelazak sa teorije učenja samo u školama na praktično učenje zasnovano na kompetencijama na poslu i u školi. Drugi je puni angažman privatnog sektora u definisanju profila zanimanja i dizajniranju nastavnih planova i programa uspostavljanjem tročlanih savjetodavnih vijeća. Treći akcelerator se odnosi na prelazak sa jednokratnog učenja na kontinuiranu obuku i profesionalni razvoj mentora i nastavnika.Poruke i principi angažmana podijeljeni su sa zainteresiranim stranama u TVET-u u BiH tokom 2020. godine. Ovaj online forum bio je prilika da se sa vlastima i partnerima razmotre njihovi stavovi o ovim principima.

 

„S donatorske strane, svi smo posvećeni zajedničkom radu na ovim pitanjima, vodeći računa da se naši napori međusobno dopunjuju. Također ćemo istražiti kako možemo poboljšati međusobnu koordinaciju.Ali ne želimo stati na tome; također želimo ojačati koordinaciju sa predstavnicima vlasti i partnerima u zemlji. Današnji forum stoga je poziv vama da se uključite u dijalog o TVET-u i tri spomenuta područja politika koja, vjerujemo, mogu ubrzati tekuće reforme“, poručioučesnicimašvicarski ambasador Daniel Hunn na otvaranju foruma.

 

U važnom korakukaEU integracijama,Vijeće ministara BiH nedavno je usvojilo novi strateški dokument za područje stručnog obrazovanja i obuke “Poboljšanje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini – Na osnovu Zaključaka iz Rige (2021-2030.)”.Ovaj dokument u velikoj mjeri pokriva važne elemente zajedničkih poruka donatora.

„Ministarstvo civilnih poslova BiH je zajedno s nadležnim obrazovnim vlastima i drugim relevantnim partnerima snažno opredijeljeno implementaciji Zaključaka iz Rigekoji će doprinijeti jačanju kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke, utjecati na ekonomski rast i razvoj zemlje i, najvažnije, povećati zapošljivost prvenstveno mladih u BiH.Obveza nam jeomogućiti mladimadostupno i kvalitetno obrazovanje i šanse jednake onima koje imaju njihovi vršnjaci u razvijenim europskim zemljama. Vođeni time, kontinuirano radimo i radit ćemo na približavanjueuropskim standardima u obrazovanju“, poručila je AnkicaGudeljević, ministricacivilnihposlova.

Poruke donatora i inicijative predstavnika vlasti u BiH razvijene su u kontekstu vrlo izazovne situacije na tržištu rada za mlade u BiH. U BiH je nedostatak kvalificirane radne snage u ekonomiji, a posebno kod malih i srednjih preduzeća, postao presudni faktor koji ograničava ekonomski rast i koči direktna strana ulaganja koja su prijeko potrebna u BiH. Mladi ljudi koji ulaze na tržište rada nakon završenog stručnog obrazovanja (srednja škola) suočavaju se s ogromnim poteškoćama u pronalaženju posla u svojoj profesiji. Neusklađenost između potražnje i ponude na tržištu rada u velikoj se mjeri može pripisati slabim performansama, neefikasnosti i niskom kvalitetu sistema stručnog osposobljavanja u zemlji. Srednje škole ne pružaju kvalifikacije za posao koje su u skladu sa