Inzko: Nema precrtavanja mape BiH, spominjanje “mirnog razlaza” je prijetnja miru

 

Kako bi se osigurala cjelovitost takmičenja, igrač koji je zamijenjen na popisu igrača ne može se ponovno vratiti na spisak

Izvršni odbor UEFA-e odobrio je danas posebna pravila za završni turnir UEFA EURO 2020 kako bi se garantovalo nesmetano odvijanje i kontinuitet takmičenja u svjetlu pandemije COVID-19.

Evo koje su ključne regulatorne promjene donesene:

Povećanje popisa igrača s 23 na 26 igrača

Kako bi se ublažili rizici timova koji se suočavaju s nedostatkom raspoloživih igrača za određene utakmice, a zbog mogućih pozitivnih rezultata testova na COVID-19 i naknadnih mjera karantina koje narede nadležne vlasti, odlučeno je da se poveća popis igrača za sve ekipe na 26 igrača .

Međutim, 23 igrača ostat će maksimalan broj dopušten na listi za svaku pojedinačnu utakmicu, uključujući tri golmana.

Izmjene spiska igrača

Jednom kada se popis igrača preda (1. juna 2021.), dopuštaju se neograničene zamjene na popisu igrača u slučaju ozbiljnih ozljeda ili bolesti prije prve utakmice, pod uslovom da su zamjene medicinski ovjerene.

Radi jasnoće, igrači koji su pozitivno testirani na COVID-19 ili su proglašeni “bliskim kontaktima” pozitivne osobe kojoj je testom potvrđen COVID-19 – i stoga stavljena u izolaciju – smatraju se slučajevima ozbiljne bolesti i stoga se mogu zamijeniti prije prve utakmice uz odobrenje UEFA-ine administracije.

Novi propisi sada će također omogućiti zamjenu golmana prije svake utakmice tokom turnira u slučaju fizičke nesposobnosti, čak iako su jedan ili dva golmana s popisa igrača još uvijek na raspolaganju.

Kako bi se osigurala cjelovitost takmičenja, igrač koji je zamijenjen na popisu igrača ne može se ponovno vratiti na spisak.

 

fokus