ODRŽANA OBUKA IZ PRVE POMOĆI ZA JEDINICE I SLUŽBE U SISTEMU CZ GRADA GORAŽDE I BPK-a

U organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite i Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Grada Goražde, a u saradnji sa Američkom ambasadom, tačnije Timom za podršku civilno-vojnoj saradnji u Američkoj ambasadi i Oružanim snagama BiH, danas je u Domu mladih JU Centar za kulturu u Goraždu upriličena obuka na temu ‘’Teoretska i praktična obuka iz prve pomoći za jedinice i službe u sistemu civilne zaštite Grada Goražde i BPK-a. ‘’

U ime organizatora, učesnike obuke je na početku pozdravio i poželio dobrodošlicu direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Kenan Kanlić. Nakon toga prisutnima su se obratili gradonačelnik Grada Goražda Ernest Imamović i predsjedavajuća Skupštine BPK-a Aida Sirbubalo, koji su ujedno i komandanti štabova CZ Grada Goražda i BPK-a Goražde. U svom obraćanju istakli su značaj jednica civilne zaštite, kao i potrebu za dodatnim usavršavanjem i opremanjem pomenutih jedinica, te uputili pohvale za organizaciju ove obuke, koja je kako je naglašeno jedna u nizu obuka koje će uslijediti.Teoretski dio obuke prezentovali su predstavnici Civilne zaštite Grada Goražda, te Oružanih snaga BiH i Tima za podršku civilno-vojnoj saradnji. U sklopu ovog dijela obuke razgovarano je o multidisciplinarnoj saradnji na smanjenju rizika ( ranjivost lokalne zajednice, te upriličena ’Prezentacija edukativnog filma iz prve pomoći’’.Nakon ovog dijela uslijedio je praktični dio obuke iz prve pomoći.Učesnici obuke bili su predstavnici Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Goražda, Službe za spašavanje na vodi i pod vodom i UG Kajakaški klub ‘’BUK’’, Služba radio amatera UG ‘’Radio klub Drina’’, Gorske službe spašavanja –stanica Goražde, Službe za zaštitu od požara u Udruženju Dobrovoljno vatrogasno društvo, povjerenici civilne zaštite u mjesnim zajednicama, predstavnici Kantonalne civilne zaštite i Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Grada Goražda, predstavnici iz općina Pale u F BiH i Foča u F BiH, JP ‘’Bosansko-podrinjske šume, te Oružanih snaga BiH Kasarna Kosova.

 

Grad Goražde