Ustikolina: Potpisani ugovori sa 15 korisnika koji su pretrpjeli štete od poplava

Načelnik Općine Foča u FBiH Mujo Sofradžija danas je sa korisnicima potpisao ugovore o dodjeli sredstava sa sanaciju šteta od poplava  nastalih u februaru ove godine.

Sredstva će biti dodjeljena za sanaciju šteta na privatnim stambenim objektima i poljoprivrednim zemljištima.

„ Riječ je osredstvima u iznosu od oko 10.000 KM a pravo na dodjelu ostvarilo je 15 korisnika. Ova lokalna zajednica je prvi put simbolično imal apriliku da nadoknadi štetu jer do sada je to obično ostajalo „mrtvo slovo na papiru“. Obzirom da smo obezbjedili sredstva, putem Fonda za zaštitu okoliša FBiH oko 70.000 KM , Vlada BPK dodjelila nam je 15.000 KM, načelnik Hadžibajrić 10.000 KM    i načelnik Tanović 10.000 KM, odlučio sam da se dio dodjeli ljudima koji su pretrpjeli štete, a iznos zavisi od visine procjenjene štete“ – kazao je Sofradžija.

Najavio je raspisivanje tendera za sanaciju lokalnih puteva te mosta u Fočanskoj Jabuci koji su takođe oštećeni februarskim poplavama