Vranac, žilavka i poklon setovi: Evo šta je “štampani materijal” u državnim institucijama

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) u Parlament BiH dostavila je dodatno pojašnjenje, odnosno odgovor na pitanje na šta je ta institucija u prošloj godini potrošila 8.168,71 KM pod stavkom “štampanje promotivnog materijala agencije”.

Odgovorajući na pitanje zastupnice Mirjane Marinković-Lepić, iz RAK-a su napomenuli da je promotivni materijal namijenjen i gostima koji dolaze u posjetu u agenciju – predstavnicima regulatornih tijela drugih zemalja i medunarodnim delegacijama.

Obrazlažući ove troškove u okviru reprezentacije, RAK je dostavio tabelu kupljenih proizvoda sa cijenama, količinom i razlogom kupovine.

U tabeli je među “štampanim materijalom” navedeno i vino.

Konkretno, 30 boca Tvrdoš žilavke i isto toliko Tvrdoš vranca u flašama po 0,75 litra. Žilavka je nabavljana po cijeni od 22, a Vranac 17 KM po boci. Kao razlog kupovine navedeno je da se radi o poklonu uz promotivni material.

Agencija ja lani kupila i 30 namjenskih kesa po cijeni od 5,85 KM po komadu i još 30 kesa s velikikm logom po nešto nižoj cijeni – 2,93 KM po komadu. Kao razlog kupovine u ovom slučaju naveden je “promotivni material za potrebe agencije”, a pod ovu kategoriju podvedeni su još i upaljači, notesi, rokovnici, olovke…

RAK je kao razlog kupovine jednog dijela proizvoda naveo i promotivni material namijenjen učesnicima sastanaka i drugih poslovnih prilika, članovima Vijeća agencije i zaposlenicima agencije.

klix