Sastanak u kantonu sa generalnim direktorom BH Telekoma

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde Aida Obuca upriličila je danas sastanak sa generalnim direktorom BH Telecoma Sedinom Kahrimanom a sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Grada Goražde Ernest Imamović te direktor Direkcije BH Telecoma Goražde  Enver Omerbašić..
Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj saradnji naseg kantona sa ovom drustveno odgovornom kompanijom koja je pružila  izuzetnu finansijsku podrsku u realizaciji projekata od znacaja za građane BPK Gorazde, posebno u periodu borbe protiv pandemije virusa COVID-19 te modelima buduće saradnje koja bi rezultirala implementacijom značajnih projekata.
„Zahvaljujuci donaciji BH Telecoma u iznosu od 200.000KM, JZU Kantonalna bolnica Gorazde u protekloj godini opremljena je savremenom medicinskom opremom. Dio sredstava utrosen je za nabavku sanitetskog vozila te dijagnostickih aparata kao sto je aparat za anesteziju , defibrilator, pacijent monitori te set abdomalnih hiruskih instumenata. Pružena je i podrska u realizaciji projekta uspostave Hemodijaliznog centra pri JZU Katonalna bolnica, gdje su izdvojena sredstva u iznosu od 30.000KM za nabvaku hemodijaliznog aparata  kao i nizu drugih prijekata iz oblasti obrazovanja i sporta. U protekloj godini, zabiljezena su znacajna ulaganja ove komapnije i oblasti obrazovanja, koja su iskoristena za nabavku neophodne informaticke opreme i pomagala za nesmetano odvijanje online nastave u obrzovnim ustanovama a podrska je pruzena i sportskim klubovima koji egzistiraju na prostoru BPK Gorazde“- ovom prilikom istaknula je premijerka BPK Goražde.
Posebnu zahvalnost uputila je na podršci izgradnji tunela Hranjen, jer kako je poznato Vlada FBiH većinu sedstava,   odnosno iznos od 70 miliona KM   za implementaciju ovog projekta izdvojen    iz akumulirane dobiti BH Telecoma.
Da će se ta saradnja nastaviti i u narednom periodu potvrđuje direktor Kahriman a današnji sastanak bio je prilika da se razgovara i o potencijalnim projektima koji bi se uz odgovornost i podršku BH Telecoma realizirali na području našeg kantona.
„ Spremenost BH Telecoma je da uz pilot projekte investira i u tehnološke  projekte kao što je projekat „Smart City“. Tu se  prije svega misli  na pametni parkin, odvoz smeća, rasvjetu, video nadzor i drugo. Vlada BPK Goražde i Gradska uprava Grada Goražde su veliki korisnici usluga BH Telekoma a mi činimo napore da upotpunimo njihovo korisničko iskustvo, uvodeći nove savremene tehnelogije kako bi pružili adekvatne usluge“-kazao je ovom prilikom generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman.