U BPK Goražde nije počela refundacija troškova lijekova protiv Covida

Refundacija troškova za lijekove protiv Covida-19 građanima na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde nikada nije počela, iako su iz kantonalng Zavoda zdravstvenog osiguranja prije izvjesnog vremena poručili svima da čuvaju račune za lijekove koje su kupili.

Direktor Zavoda Salem Halilović napominje da instrukcija Federalnog ministarstva zdravlja navodi da je to obaveza kantonalnih vlada i ministarstava.

“ I dalje ostajemo pri zadnjoj instrukciji Federalnog ministarstva zdravlja koje je dobila i Vlada BPK i ministarstvo kao i Zavod,  gdje stoji da je  refundacija troškova za Covid pacijente odnosno za lijekove koje su kupili, obaveza ministarstva I Vlade kantona I tu se Zavod nigdje ne pominje. Na zvaničnom sastanku koji smo imali, Marina Bera koja sada sticajem okolnosti vrši funkciju ministra zdravstva FBiH,  kazala nam je da će ti troškovi biti nadoknađeni” – ističe Halilović.

Naglašava da je na vladama kantona i Federacije BiH   da se uvežu I da se vidi iz kojih sredstava će to biti refundirano, obzirom da je pandemija koronavirusa na nivou Federacije po zakonu proglašena kao zarazna bolest

”  To je stvar koju treba uravnotežiti sa nivoa Feeracije I vladama kantona I resornim ministarstvima. Nije to dakle klasična refundacija jer ti lijekovi nisu kod nas na esencijalnoj listi. Bilo je inicijativa i na kantonalnoj skupštini da se ti lijekovi refundiraju i neki kantoni, poput Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog  su  Tocilizumab kao najskuplji lijek uveli u refundaciju, ali ostale nisu. Zavod do sada nije izvršio povrat niti jedne marke zbog ovih nejasnoća oko obaveza prema osiguranicima i očekujemo da naše kantonalno ministarstvo stupi u kontakt sa federalnim, da se to ubrza i sagleda kada će  se i na koji način početi sa primjenom te instrukcije” – kazao je Halilović.

Kantonalni ministar zdravstva Eniz Halilović kratko je kazao  da će ova  tema biti na stolu kada bude poznato sve vezano za instrukciju, odnosno kada upute sa viših nivoa budu do kraja jasne.