Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 108.redovnoj sjednici utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te ga uputila Skupštini BPK na usvajanje.

 

Prema obrazloženju resornog ministra, izmjene ovog zakona, u dogovoru s policijskim komesarom, donesene su zbog uočenih nedostataka i manjkavosti čime bi se osigurala njegova olakšana i pravilna primjena, veći stepen političke neovisnosti i obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave policije od strane uposlenika koji ispunjavaju uslove za njihovo stručno obavljanje.Pri njegovoj izradi, kako je istaknuto, uzete su u obzir i primjedbe koje su OHR i Ambasada SAD-a dale na prijedlog osnovnog teksta Zakona u postupku njegovog usvajanja 2019.godine, a tiču se sastava Policijskog odbora.

 

Nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućena je i Informacija o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu.

 

Vlada je razmatrala i primila k znanju Izvještaj o epidemiološkoj situaciji u vezi pandemije COVID-19 na području BPK-a Goražde za period od prvog do sedmog novembra koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.U odnosu na prethodnu sedmicu, zabilježen je manji broj labaratorijski potvđenih slučajeva COVID infekcije, ukupno 30. U ovom izvještajnom periodu na području našeg kantona bilo je 56 aktivno zaraženih osoba, oporavljenih 2251 osoba, dok je 96 osoba preminulo ( 88 iz Goražda, 5 iz Ustkoline i 3 iz Prače). Zaključno sa 7.novembrom prvom dozom vakcine vakcinisano je 7.983 osoba ili 45,9 %, a revakcinisano je 6.799 ili 39,1 % stanovnika našeg kantona starijih od 18 godina.

Trenutno je50 aktivno zaraženih osoba;tri osobe su na bolničkom liječenju u Kliničkom centru u Sarajevu, a jedna u Kantonalnoj bolnici Goražde.

 

U sklopu ove tačkog dnevnog reda, Vlada je primila k znanju i Izvještaj Ministarstva za privredu o uticaju pandemije na privredu i privredne subjekte te Izvještaj Ministarstva obrazovanja o broju zaraženih i nastavnom procesu u školama na području BPK Goražde.

 

Primljen je k znanju i Zaključak Vlade Federacije BiHkoji se odnosi naInformaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i  šumarstva o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji u 2020.godini te je zaduženo Ministarstvo privrede da postupi u skladu sa navedenim zaključkom i proslijedi ga Gradu Goražde i općinama u sastavu kantona.

 

Postupajući po zaključku Doma naroda Parlamenta Federacije BiH radi davanja mišljenja na Nacrt Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH, Vlada je zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da pripremi mišljenje o nacrtu ovog zakona.

 

Saglasnost Vlade dobili su pravilnici o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi za inspekcijske poslove.Treba istaći da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, postupajući u skladu sa zaključkom Vlade, izmjenama i dopunama svog Pravilnika sistematizalo radno mjesto- istražitelj za ratne zločine.

 

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je dala saglasnost za pokretanje projekta rekonstrukcije sistema grijanja u zgradi Ministarstva za privredu BPK Goražde sa ekonomskog koda ovog ministarstva– Rekonstrukcija i investiciono održavanje.

 

Direktor JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača dobio je saglasnost za pokretanje procedure nabavke i ugradnje krovnih prozora na matičnoj školi u Ilovači.

 

Odobrena je isplata novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi- držanje matičnog stada krava (mliječna grla) za 18 poljoprivrednih proizvođača u iznosu od 24.750 KM, za uzgoj priplodnih junica, za 4 poljoprivredna proizvođača u iznosu od 2.000 KM i rezervnasredstva za jednog korisnika, u iznosu od 1.230 KM.

 

Na prijedlog Ministarstva za boračka  pitanja, Vlada je odobrilanovčana sredstva za plaćanje naknade o razrezu poreza na naslijeđe i poklon radi uknjižbe vlasništva stana u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H1“ u Goraždudjeci bez oba roditelja.

 

Za sufinansiranje Projekta pod nazivom „Kultura u vrijeme pandemije“JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. odobreno je 5.000 KM, a 1.000 KM BZK Preporod- općinsko društvo Kopači-Novo Goražde za uređenje objekta društva u Kopačima.