EKO ALARM uskoro u programu RTV BPK, danas potpisan znacajan ugovor

 
Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, kroz subvenciju javnim preduzećima finansirat će dva značajna projekta Zavoda za javno zdravstvo BPK i JP RTV BPK Goražde, u ukupom iznosu oko 42.000 KM.
Resorni ministar Bojan Krunić danas je potpisao ugovore o dodjeli sredstava sa direktoricama, Medinom Bičo i Naidom Sijerčić.
Radi se o sufinansiranju projekta zamjene dotrajale stolarije na objektu JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde s ciljem energetske efikasnosti za čiju implementaciju je ministarstvo izdvojilo 31.918 KM te projektu  “Eko Alarm” JP RTV BPK Goražde koji će biti podržan sa 10.000 KM.
– Na javni poziv za subvencije javnim preduzećima pristigle su dvije aplikacije, tako da je komisija koja je radila na bodovanju projekata odlučila da se ova dva projekta podrže u punom zahtjevanom iznosu, za što je saglasnost dala i Vlada BPK Goražde, tako da smo u prilici podržati ova dva veoma značajna projekta javnih ustanova s područja BPK Goražde – kazao je ministar Krunić.
Riječi zahvalnosti Vladi BPK i resornom ministarstvu na iznalaženju mogućnosti za utopljavanje zgrade JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde uputila je direktorica Medino Bičo.
Kada je riječ o projektu JP RTV BPK Goražde, prema riječima direktorice Naide Sijerčić, cilj projekta „Eko Alarm“ je doprinijeti podizanju svijesti građana o zaštiti okoliša te podstaći institucije da se više bave ovom problematikom.
– U okviru ovog projekta, radit će se ciklus od deset emisija te jedan dječiji kviz o poznavanju ekologije. Emisije će biti emitovane utorkom u 08.00 sati tako da će građani imati priliku pogledati šta to rade nevladine organizacije kada su u pitanju zaštita okoliša, eko policajaci, te koliko su učenici upoznati sa ekologijom i zaštitom okoliša – pojasnila je Sijerčić.