Skupština BPK Goražde usvojila nacrt Budžeta BPK za 2022. Godinu

 

Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na sjednici koja je okončana večeras većinom glasova usvojila je nacrt Budžeta BPK i Zakona o izvršenju Budžeta BPK za 2022. Godinu.

Nacrt Budžeta usvojen je u iznosu od 40.140.850 KM te je upućen u javnu raspravu koja se u svim lokalnim zajednicama treba provesti u roku do 30 dana.

Većinom glasova parlamentarne većine podržan je i izvještaj o radu Vlade BPK Goražde za 2020. Godinu u kojoj se po riječima premijerke Aide Obuće nastojalo što bolje odgovoriti u borbi protiv Covida-19.

„ Odlukama i mejrama u oblasti zdarvstvene zaštite kao i prirede BPK, kantonalna Vlada je uspjela u najvećoj mogućnoj mjeri da odgovori na izazovekako u oblatsi zdravstva tako i u oblasti ekonomije. Broj zaposlenih u 2020. Godini i pored izuzetno teeške situacije bio je zanemrivo smanjen u odnosu na 2019. Godinu, a u oblatsi zdravstva učinjeni su ogormni napori kako u nabavci medicinsk eopreme i zaštitnih sredstava, tako i ukupnoj organizaciji zdravstva na području BPK Goražde, kako bi se umanjile posljedice pandemije “ – istakla je između ostalog Obuća.

Mišljenja je da je Vlada BPK, imajući u vidu jako složenu situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa, sa ograničenim finansijskim i ljudskim resursima, naročito u oblasti zdravstva, uspjela da situaciju zadrži pod kontrolom, bez velikih ekonomskih, zdravstvenih i socijalnih poremećaja.

Na sjednici Skupštine BPK usvojen je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2021. godinu.

Po skraćenom postupku na današnjoj sjednici usvojen je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima te prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Poslanici kantonalnog parlamenta, između ostalog,  usvojili su i izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period juli – septembar ove godine a primljene su k znanju i informacije, o poduzetnim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju koronavirusa, zatim o stanju RTV predajnika i opreme u vlasništvu BPK za prošlu godinu te o efektima i realizaciji kreditne linije sa BBI d.d Sarajevo za finansiranje privrede i obrta uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području BPK Goražde za 2020. Godinu.