Promocija knjige prof.dr Iva Komšića

Knjiga “Tuđmanov haški profil – Udruženi zločinački poduhvat u BIH” prof. dr.  Ive Komšića promovisana je danas u Goraždu.  U knjizi, baziranoj na haškim dokumentima, autor pojašnjava motive nastanka i razmjere UZP-a na čijem čelu je bio hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.

Govoreći o nastanku knjige autor je  istakao da je bazirana na autentičnoj  arhivi  Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju  u Hagu  i ne odstupa od onoga što je ovaj sud utvrdio u prvostepenoj i drugo stepenoj presudi .  Pojasnio je  da je osim arhivske građe ovog suda u knjizi korišteno više izvora . Između ostalog i sama arhiva  tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana, koji je snimao svoje razgovore.

“ Ja sam  pregledao jedan dio tih stenograma koji su bili dokazni materijal na sudu, gdje je vrlo jasno koja je njegova pozicija bila I R Hrvatske u ratu u BiH što su vrlo dragocjeni dokumenti pogotovo što je on snimao sam sebe pa se ne može reći da nešto nije istina jer to je njegov autentičan govor, njegovih saradnika a to su funkcioneri Herceg Bosne I HDZ-a BiH” – pojašnjava Komšić.

Dodaje da je prilikom izrade knjige koristio I svoju ličnu arhivu koju je prikupio prilikom mirovnih pregovora u BiH

“ U većini tih pregovora sam učestvovao uključujući prvi prijedlog za uređenje BiH Kutiljerov plan zaključno sa Oven – Stoltenbergovim  planom u Ženevi, pa onda  sa Vašingtonskim sporazumom  I Dejtonskim sporazumom. Svo to vrijeme ja sam bilježio pozicije, ono za što se neko zalaže I faktički preklopio tri arhive koje su se veoma dobro složile. Ono što sam ja znao, iskusio u mirovnim pregovorima o Tuđmanu I njegovim zalaganjima to sam našao I u presudama jer je Haški sud sve to dokazao” – istakao je Komšić.

Napominje da je bilo jako bitno da se svi prikupljeni dokazi slože, na bazi činjenica

“ Da sam napisao knjigu bez haških presuda, stenograma,  moglo bi se reći da je to neka moja percepcija, subjektivna, emotivna I slično. Ovako, koristim njihove dokaze I upoređujem sa onima koje sam ja imao. Konačni zaključak Haškog suda je da je na čelu udruženog zločinačkog poduhvata na BiH bio  Franjo Tuđman.  Herceg Bosna je napravljena u njegovom kabinetu I u knjizi se može vidjeti kako je ona napravljena  I kako je  taj cijeli projekat propao. Napravili su zločine, optuženi su I osuđeni za ono što su učinili. On je izmakao Haškom sudu jer je umro prije toga” – naglasio je Komšić.

Promotor knjige prof. dr Senadin Lavić, ističe da  je koncept udruženog zločinačkog poduhvata  jasno prikazan kao i odgovornost pojedinaca.

“  To se ne odnosi na hrvatski narod nego na organiziranu zločinačku organizaciju ljudi I individualizirana je krivica ovim haškim konceptom I odgovornost za zločine koji su se izvršili u dobro organiziranom sistemu vlasti države ili paradržave” – kazao je prof. Lavić.

Promotor Nedžad Ajnadžić poručio je da – sve što nije zapisano, kao da se nije ni dogodilo.

“ Šta bi mi znali o ovom udruženom zločinačkom poduhvatu ove ekipe o kojoj danas govorimo, da nije bilo odvažnosti našeg profesora Komšića  “ – kazao je Ajnadžić.