Save the Children: Saradnjom institucija do većeg obuhvata djece obrazovanjem

Osnovna škola „Fahrudin Fahro Baščelija“ u Goraždu je jedna od tri škole na području Bosansko-podrinjskog kantona obuhvaćene projektom „Unapređenje pristupa kvalitetnom i inkluzivnom obrazovanju za ranjive grupe djece tokom pandemije Covid-19“ koji provodi  organizacija Save the Children.

Polazeći od činjenice da svako dijete ima pravo na kvalitetno školovanje, u ovoj školi je primijenjen protokol postupanja u prevenciji napuštanja školovanja, nastao u sklopu projekta. Pristup kvalitetnom obrazovanju potrebno je omogućiti svakom djetetu, bez izuzetka. To važi i za djecu koja iz različitih razloga imaju otežan pristup obrazovno-odgojnim ustanovama, a najčešće se radi o pripadnicima ranjivih skupina.

U organizaciji Save the Children smatraju da se dobrom saradnjom i planiranjem može postići mnogo na izgradnji pristupačnijih, kvalitetnijih i sigurnijih školskih sistema u lokalnim zajednicama.  Kako bi se ovo ostvarivalo sistemski i na dugoročnom nivou, na području Bosansko-podrinjskog kantona oformljena je radna grupa čiji je zadatak bio izrada protokola postupanja u cilju prevencije ili u slučajevima nepohađanja škole.

Jasmina Djana, direktorica OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ objašnjava na koji način je protokol, potpisan u maju 2021. godine, primijenjen u praksi.  „Mi kao škola dobijamo spiskove djece koja su školski obveznici na našem općinskom području. Ukoliko se na poziv za upis prvačića ne jave svi, to nam je signal da reagujemo i postupimo po usvojenom protokolu. Ove godine, na primjer, imali smo slučaj tri učenika koja nismo mogli pronaći, ali nakon provjere MUP-a zaključili smo da su djeca promijenila mjesto stanovanja. Na taj način lakše smo ušli u školsku godinu, uz saznanje da su evidentirana sva djeca koja su obuhvaćena obaveznim školskim programom“, objašnjava direktorica.

Dodaje kako je i ranije bilo slučajeva da je škola reagirala prema porodicama koje iz različitih razloga nisu djecu upisale u školu, ali da se potpisivanjem protokola minimizira mogućnost sistematske greške.

„Prije dvije godne mi smo saznali da se doselila porodica iz Sarajeva u kojoj su djeca s poteškoćama. Jedno od djece nije bilo upisano, a u tom trenutku je već trebalo pohađati treći razred.  Mi smo tada alarmirali Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo za socijalnu politiku i Centar za socijalni rad. Obišli smo porodicu i uradili sve što treba. Sada je to dijete u našoj školi i pohađa odjeljenje djece s poteškoćama. Nakon toga je i njegov brat upisan u našu školu, a da nismo reagirali, možda bi oboje djece još uvijek bilo neupisano“, konstatuje Jasmina Djana.

Jako je važna saradnja svih institucija. Protokoli uključuju Ministarstvo obrazovanja, škole, nevladin sektor, centre za socijalni rad, Ministarstvo za raseljena lica, zdravstveni sektor, policiju. Ali isto tako je važna i saradnja s roditeljima. Politika naše škole je kontinuirano građenje partnerskih odnosa i mislim da su roditelji naših učenika već navikli na to, znaju da s nama mogu razgovarati o svakom problemu“.

Roditelji su uključeni i u niz aktivnosti koji školski život čine kvalitetnijim, od novogodišnjeg bazara, preko poduzetničkog učenja pa do ekoloških aktivnosti škole.

Možda je olakšavajuća okolnost to što je Goražde manja sredina gdje se lakše dolazi do informacija i ljudi se međusobno poznaju, dodaje direktorica Djana. Međutim, protokol kao sistematsko rješenje može se primijeniti i na mnogoljudnije zajednice. To pokazuju slične prakse u Unsko-sanskom kantonu, kao i u tri gradske opštine u Beogradu, gdje Save the Children takođe provodi ovaj projekat.

Uspostavljanjem dobro osmišljenih aktivnosti na prevenciji i jasnih modela intervencije uspostavljeno je sistematsko rješenje koje podrazumijeva sinhronizirano djelovanje svih aktera u obrazovnom procesu.  Dobrom saradnjom cjelokupne zajednice može se doći do kvalitetnijeg obrazovanja za mlade generacije.

U ovom procesu, Save the Children nastupa kao partner, s porukom: Podržimo pravo svakog djeteta na obrazovanje – budućnost je u njihovim rukama!