Riječ po riječ 2.12.2021. Tema: 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja