Informacija – demant Vlade BPK Goražde

Obzirom da pojedini portali koriste svaku priliku da dezavuišu javnost i optuže Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za netransparentan rad, dužni smo da negiramo ove optužbe i pojasnimo zbog čega je informacija sa sjednice Kriznog štaba Ministarstva zdravstva za praćenje koronovairusa povučena sa službene web stranice isti dan kad je i postavljena.

Tačno je da je informacija sa sjednice Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice bila objavljena na stranici Vlade samo jedan dan, od jutranjih sati do uveče i da su se na toj sjednici članovi Štaba usaglasili s primjenom do tad važećih federalnih naredbi i mjera, među  kojima je bila i nova federalna naredba o obaveznom uvođenju VTP Covid potvrda.

Budući da je taj isti dan, u poslijepodnevnim satima Vlada Federacije stavila van snage pomenutu naredbu, u konsultaciji sa resornim ministrom, informacija je povučena sa stranice kako građani Kantona ne bi bili dovedeni u zabunu, a najviše zbog toga što ovu ili neku drugu eventualnu preperuku koju je donio kantonalni Krizni štab nije potvrdila Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, čije su odluke konačne.

Dakle, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde niti je donijela ovu odluku niti se još nije izjasnila o uvođenju VTP Covid potvrda, a kako je Vlada Federacije ovu odgovornost sa federalne obavezujuće mjere, (koja bi od 20.decembra morala biti primijenjena) prebacila na pojedinačne odluke kantona, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde tek će se izjašnjavati o tome i svoju konačnu odluku donijet će nakon detaljne procjene epidemiološke situacije i svih ostalih parametara.

Stoga, molimo građane da se putem vijesti, informacija sa sjednica i Službenih novina BPK na službenoj web stranici Vlade BPK Goražde, a ne posredstvom, nerijetko zlonamjernih portala, informišu o radu Vlade BPK Goražde jer ona je pravo mjesto gdje se nalaze tačne i provjerene informacije o odlukama i aktivnostima Vlade.