Predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u DN PFBIH BiH Jasmin Duvnjak u posjeti BPK

– Predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda  Parlamenta Federacije BiH Jasmin Duvnjak boravio je danas u Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK) Goražde.

 Na sastanku sa predsjedavajućom Skupštine i premijerkom BPK Goražde Aidom Sirbubalo i  Aidom Obuća te delegatima u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH iz BPK Senadom Čeljom i Edimom Fejzićem između ostalog razgovarano je o aktivnostima čija implementacija bi u konačnici dovela do pravednije raspodjele javnih prihoda u FBiH.

„Razgovarali smo o novom Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH koji je u parlamentarnoj proceduri i ukoliko on bude usvojen onako kako smo mi kao predlagači tražili, po nekim fiskalnim procjenama bi BPK Goražde trebao na godišnjem nivou nekoliko miliona konvertibilnih maraka dobiti više sa nivoa FBiH. Takođe, razgovarano je i o infrastrukturnim projektima koji bi doprinijeli boljoj i kvalitetnijoj putnoj uvezanosti Goražda sa ostatkom BiH, s akcentom na izgradnju tunela „Hranjen“ što je od životnog značaja za stanovnike ovog kantona te drugim pitanjima kao što je osamostaljivanje Kazneno popravnog zavoda u Ustikolini, što je prema procjeni institucija vlasti u BPK Goražde neophodno“- kazao je Duvnjak.

Premijerka BPK Goražde  Aida Obuća naglasila je da je podrška delegata u Doma naroda Parlamenta FBiH ovom kantonu jako bitna, posebno kada je riječ o finansijskoj pomoći bez koje, potcrtala je,  ovaj  kanton ne bi mogao isfinansirati osnovne ustavne nadležnosti.

„ Inicirali smo da se i u toku 2022.godine planiraju sredstva za BPK Goražde kako bi smo u biti mogli izvršavati one ustavne nadležnosti  kantona. Kada je riječ o  izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda istiakli smo činjenicu da ni mi nismo bili zadovoljni postojećim zakonskim rješenjem i da smo  dali podršku njegovim izmjenama, kako bi se došlo do pravednijeg zakona kada su u pitanju svi kantoni“ – kazala je  Obuća.

Naglasila je da je pitanje izgradnje tunela „Hranjen“ jedno od najbitnijih  za BPK Goražde

“ S tim su se složili i ostali učesnici sastanka, a zajednički zaključak je da nikada ne treba dovesti u pitanje realizaciju ovog kapitalnog projekta jer on je od značaja za sve stanovnike u BiH, i u njegovu realizaciju ne treba sumnjati. Nama je bitno da se taj projekat nastavi i u konačnici završi kako bi se poboljšali uslovi života na području našeg kantona, uslovi rada naših privrednih subjekata te privukle nove investicije jer prvo i osnovno pitanje svih privrednih subjekata koji se odluče doći u BPK Goražde jeste pitanje infrastrukture odnosno kada će biti okončan projekat izgradnje tunela „Hranjen“- kazala je  premijerka BPK Goražde.

Na sastanku je istaknuto da ni u narednoj godini neće izostati  podrška delegata u Domu naroda  Parlamenta FBiH u zdravstvenom sektoru, poput 2021.godine, kada je ovaj kanton po prvi put dobio finansijska sredstva u iznosu od milion KM za nabavku opreme za potrebe  zdravstvenih ustanova ali i za saniranje radnijih dugovanja.