U BPK od 1. januara 2022. s radom počinje zajednički Operativni centar CZ

U Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK) Goražde 1. januara 2022. godine s radom će početi zajednički Operativni centar civilne zaštite.

Sporazum o osnivanju, organizovanju i funkcionisanju centra danas su potpisali premijerka BPK Goražde Aida Obuća,gradonačelnik Goražda Ernest Imamović te načelnici Općina Pale i Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, Almin Ćutuk i Mujo Sofradžija. Ovom činu prisustvovao je  i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kenan Kanlić.

Istaknuto je da će se implementacijom  sporazuma u  potpunosti ispoštovati Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi  i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH te  Pravilnik  o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara FBiH,  koji će biti u funkciji  24 sata.

„Kantonalna uprava civilne zaštite će uspostaviti rad Kantonalnog operativnog centra od 1. januara 2022.godine a radno vrijeme bit će neprekidno, 24 sata, dok je radno vrijeme operativnih centara civilne zaštite općina Foča i Pale FBiH te Grada Goražde predviđeno od 8 do 16 sati svakog radnog dana, a u periodu prirodnih i drugih nesreća i 24 sata. Ovo je jedan od pokazatelja kako se zajedničkim radom može djelovati u cilju adekvatnije zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća“- istakla je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Iako su i do sada djelovali operativni centri pri službama civilne zaštite na nivou BPK Goražde, naglašeno je da će se upostvaom zajedničkog Operativni centra Civilne zaštite, znatno  unaprijediti rad centara CZ jedinica lokalne samouprave,

„ Uspostava centra od velikog je značaja jer stvara predpostavke za veću  sigurnost naših građana. Postoje operativna sredstva za takve namjene kao i službe, od Gorske službe spašavanja, Službe za spašavanje na vodi i pod vodom UG Kajakaški klub ”Buk’, radiomatera, službi domova zdravlja a to sve ulazi u sistem civilne zaštite“- kazao je gradonačelnik Goražda Ernest Imamović

Istknuto je da su neophodne aktivnsti na formiranju i organizovanju zajendičkog operativnog centra  proveli Kantonalna Uprava civilne zaštite u saradnji sa Službama civilne zaštite jedinica lokalne samouprave sa područja BPK Goražde.