Sindikat policije BPK Goražde: Status policijskih službenika u Goraždu najlošiji u BIH

Sindikat policije BPK-a Goražde pozvao je ministra unutrašnjih poslova ovog kantona da počne rješavati suštinske probleme policijskih službenika MUP-a BPK-a, prije svega na poboljšanje radno-pravnog statusa zaposlenih unutar MUP-a BPK-a koji je, kako tvrde, najlošiji u BIH.

Oni su danas saopćili da će se obratiti svim relevantnim domaćim institucijama i međunarodnim organizacijama tražeći zaštitu zakonitosti u radu MUP-a BPK-a.

“Ne ulazeći niti u jednom trenutku u političku situaciju na nivou BPK-a, niti u moguće pristrasnosti ministra MUP-a BPK-a Goražde prema jednom ili drugom sindikatu, koji trenutno djeluju unutar Uprave policije, želimo još jednom da pozovemo ministra da počne da rješava suštinske probleme policijskih službenika ovog kantona”, saopćili su iz Sindikata.

Ističu kako su nezadovoljni odnosom aktuelnih vlasti, prije svega nedavnim donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima, za koji tvrde da je politički nametnut. Također, podsjećaju da je Kolektivni ugovor istekao 31.avgusta ove godine, a da je do danas održan samo jedan sastanak o ovoj temi, kao i da je sindikat zanemaren i kroz donošenje Izmjena pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od strane ministra MUP-a BPK-a, iako su, tvrde, u proteklom periodu raspisana dva konkursa za prijem namještenika i državnih službenika, pri čemu nije ni zatraženo mišljenja sindikata.