U BPK Goražde obezbjeđen sigurni stan za žrtve nasilja

Svečani sastanak Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, održanje danas.  Prezentovan je dosadašnji rad i dugo najavljivano stavljanje u funkciju „Sigurnog stana“ čiji ključevi su i simbolično preuzeti na ovom sastanku.

Ključevi su simbolično  uručeni premijerki BPK Goražde  Aidi Obuća koja je prisustvovala sastanku. Obuća je naglaisla da se upravo na preporuku ovog tijela dugo tragalo za stambenom jedinicom koja bi bila ustupljena žrtvama nasilja u porodici.

„ Zbog nedostatka te stambene jedince  žrtve nasilja su morale napuštati naš kanton i tražiti sigurni smještaj van BPK. Mi smo skupa sa Centrom za socijalni rad, ministarstvom za socijalnu politiku BPK kao i Džender centrom FBiH  i OSCE-om našli jednu lokaciju i imenovali koordinatora UŽ „SEKA“  i nakon izvjesnog vremena opremili tu stambenu jedinicu koja  se može ponuditi žrtvama nasilja u porodici. Moramo kontinuirano raditi na prevenciji ove pojave kako bi smo imali sretne porodice i kako ne bi imali mnogo potrebe za ovom stambenom jedinicom, ali ovom prilikom poručujem onima koji trpe nasilje u porodici da imaju mjesto gdje će moći pronaći utočište, kako bi se mogli zaštititi od nasilnika“ – kazal je premijerka BPK Goražde.

U udruženju žena „SEKA ističu da je  obezbjeđenje sigurnog stana jedan od koraka koje je napravilo Koordinaciono tijelo

„ Siguran stan će biti na raspolaganju žrtvama nasilja na određeno vrijeme odnosno tri do šest mjeseci, kada se žrtva u ponoć obrati institucijama za pomoć, da se ima gdje smjestiti jer često žene žrtve nasilja  ne žele napustiti Goražde zbog svoje socijalne mreže, djece koja idu u školu, tako da ne žele ići u sigurne kuće zbog čega je ovo izuzetno značajno jer će biti konačno adekvatno zbrinute i zaštićene u BPK. Preostaje da se uradi set mjera koje će te žene ekonomski osnažiti i dati im socijalnu i ekonomsku sigurnost „ – kazala je predsjendica UŽ „SEKA“ Esma Drkenda.

Podršku aktivnostima koorodinacionog tijela pružaju OSCE i Gender centar  Vlade Federacije BiH čiji predstavnici su prisustvovali svečanom sastanku. Savjetnica Gender centra FBiH Lejla Hodović  naglasila je da je zajedničkim zalaganjem Vlada FBiH i BPK i prije svega  partnerica iz udruženja SEKA, nakon 20 godina  obezbjeđen sigurni smještaj za sve žrtve nasilja u BPK

„ Zajedničkim radom i naporom, sigurna sam da će sada žrtve i njihova djeca imati priliku i dobiti adekvatnu zaštitu da se osnaže i eventuano postanu konkurentni na tržištu rada, što nam je i sušinski. Da bi smo unaprijedili ljudska prava dolazimo do tačke ekonomskog prosperiteta države i ovakve aktivnosti u našoj državi više nisu alarmantne već su nužne jer mi ako govorimo o državi u kojoj je 63 posto žena radno aktivnih ne učestvuje na tržištu rada, onda znamo u kakvoj situaciji se trenutno nalazimo. Naravno, ovo su samo neke od mjera koje ova vlada zajedno s nama radi, usvojili smo i Džender akcioni plan i u narednom periodu očekujemo da ćemo napraviti i smjernice za seksualno uznemiravanje na radnom mjestu, unutar institucija ali i javnih ustanova u BPK“ – istakla je Hodović.